ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหามลพิษทางอากาศในฮ่องกง ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง?


ปัจจุบันมลพิษทางอากาศในเกาะฮ่องกงเลวร้ายมาก ส่งผลให้ธุรกิจบางรายสูญเสียทั้งพนักงานและลูกค้า โดยองค์กรตรวจสอบของฮ่องกงระบุว่ามาตรการของรัฐบาลในการลดมลพิษซึ่งส่วนใหญ่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ยังไม่ได้ผลเพียงพอ

คุณ Alan Knight ศาสตราจารย์ และนักหนังสือพิมพ์ชาวออสเตรเลียกล่าวว่า ปัจจุบันอากาศในฮ่องกงเป็นพิษมาก ตัวเขาเองอยากกลับมาเที่ยวฮ่องกง เขารักเมืองนี้ รักผู้คนและสถานที่ต่างๆ แต่ถ้าให้เลือก เขาขอใช้ชีวิตอยู่ที่สิงคโปร์ดีกว่า ศาสตราจารย์ผู้นี้เคยเดินทางมายังฮ่องกงเมื่อ 12 ปีที่แล้วในขณะที่ท้องฟ้าฮ่องกงยังใสสะอาด แต่ปัจจุบันฮ่องกงถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันพิษสีเทา และอันตราย

มลพิษทางอากาศในฮ่องกง ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจฮ่องกง รายงานสำรวจล่าสุดชี้ว่า คนฮ่องกง 1 ใน 5 อาจเดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอื่นเนื่องจากปัญหาดังกล่าว และมลพิษทางอากาศ ยังทำให้ฮ่องกงมีต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่า 283 ล้านดอลล่าร์ในแต่ละปี แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข และตำแหน่งงานที่สูญเสียไป ศาสตราจารย์ Michael DeGolyer แห่งมหาวิทยาลัย Hong Kong Baptist ผู้สำรวจด้านมลพิษทางอากาศในฮ่องกง กล่าวว่าราว 30% ของประชากรที่ต้องการหนีออกจากฮ่องกงคือกลุ่มคนทำงานระดับกลางถึงระดับสูง และ 97% ของคนเหล่านั้นคือประชาชนเชื้อสายจีน

ศาสตราจารย์ DeGolyer บอกว่ามลพิษทางอากาศได้กลายมาเป็นปัญหาของทุกคนที่อาศัยอยู่บนเกาะฮ่องกง

ทางตอนใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ โรงงานหลายแห่งถูกปิด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน ที่เข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม โรงงานอุตสาหกรรมจีนบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ Pearl ทางเหนือของฮ่องกงยังคงเป็นแหล่งสร้างมลพิษแหล่งใหญ่ นอกจากนี้ มลพิษในฮ่องกงยังถูกสร้างขึ้นโดยตรงจากโรงงานไฟฟ้า ไอเสียจากยานพาหนะและการคมนาคมทางทะเล โดยตึกสูงมากมายในฮ่องกง เป็นเสมือนแหล่งกักเก็บฝุ่นละอองไม่ให้ปลิวไปที่อื่น แต่เกาะกุมปกคลุมอยู่ในเมืองนั่นเอง

มีความพยายามผลักดัน ให้เกิดกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศที่เข้มงวดขึ้น เนื่องจากกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ที่ฮ่องกงใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขมากว่า 20 ปีแล้ว โดยในปีนี้ คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของฮ่องกงมีแผนจะทบทวน และประกาศใช้นโยบายควบคุมมลพิษทางอากาศใหม่ ซึ่งเข้มงวดกว่าเดิม ในขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมฮ่องกง ก็พยายามแก้ไขปัญหามลพิษด้วยการลดควันเสียจากยานพาหนะและโรงงานไฟฟ้า และสนับสนุนพลังงานสะอาด แต่ทางด้านผู้วิจารณ์รัฐบาลให้ความเห็นว่า รัฐบาลฮ่องกงมักจะใช้นโยบายเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมคมนาคม มากกว่าจะแก้ไขปัญหามลพิษอย่างจริงจัง ในขณะที่นักธุรกิจบางคนก็เห็นว่า รัฐบาลควรให้ผลประโยชน์จูงใจเพื่อทำให้บริษัทต่างๆ หันมาปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างมีผลได้ผลเสีย เพราะหากมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของฮ่องกงเข้มงวดขึ้น ธุรกิจต่างๆ ก็พร้อมจะย้ายฐานไปยังท่าเรือหรือเมืองอื่นๆ ในประเทศจีนที่กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมผ่อนคลายมากกว่า แต่หากไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ บรรดาประชาชนและผู้เชี่ยวชาญสาขาอาชีพต่างๆ ก็พร้อมจะหนีออกจากฮ่องกงได้ทุกเวลา

XS
SM
MD
LG