ลิ้งค์เชื่อมต่อ

“อังถัด” เรียกร้องให้ประเทศอุตสาหกรรม ให้เงินช่วยเหลือการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ในประเทศกำลังพัฒนาให้มากขึ้น


เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังถัด กล่าวเรียกร้องประเทศอุตสาหกรรมให้เงินช่วยเหลือมากขึ้น ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งที่ผ่านมาเงินช่วยเหลือเพื่อการนี้น้อยกว่าเงินที่อัดฉีดช่วยเหลือภาคการเงินระหว่างประเทศ อย่างเทียบกันไม่ได้

ดร. ศุภชัย พาณิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังถัด กล่าวเรียกร้องความช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุนมากขึ้นต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศกำลังพัฒนา เพื่อทำให้ "วิกฤติการณ์อาหาร" หมดไปอย่างถาวร

ดร.ศุภชัย กล่าวในที่ประชุมอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโลกว่า ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ได้ลดลงอย่างมากในภาคเกษตรกรรม อีกทั้งประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะในแอฟริกา ต้องกลายเป็นผู้พึ่งพาและนำเข้าอาหารรายใหญ่ ดังนั้น ประเทศอุตสาหกรรม จำเป็นต้องทบทวนโครงการความช่วยเหลือ ให้มีความสมดุลย์ หลังจากที่ช่วงไม่กี่ปีมานี้ มุ่งไปที่การศึกษาและสุขภาพ

ดร.ศุภชัย บอกว่า จะต้องแก้ไข สร้างความสมดุลย์ขึ้นใหม่ หลังจากที่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ หรือ โอดีเอ ลดลงไป 85 % ดั้งนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางสังคม เราต้องลงทุนเพิ่มความสามารถในการผลิตทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น เพราะเราไม่อาจบรรลุเป้าหมายทางสังคมได้ หากทุ่มเงินแต่เพียงด้านการศึกษาและสาธารณสุข

เลขาธิการอังถัด ระบุว่า ขณะนี้ดูเหมือนการทุ่มเงินเข้ากอบกู้ภาคธุรกิจการเงิน ในสหรัฐฯและยุโรปนั้น "ไม่ได้สมดุลย์" กับเงินที่ทุ่มให้กับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ในประเทศกำลังพัฒนา

ดร.ศุภชัย บอกว่า เพราะในขณะที่การพัฒนาภาคเกษตร ทุ่มเงินเพียงหลักร้อยล้านดอลลาร์ แต่การกอบกู้ช่วยเหลือสถาบันการเงินในสหรัฐ และยุโรปใช้เงินถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์

ดร.ศุภชัย บอกว่า จำเป็นที่จะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม เพื่อปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งเพิ่มการผลิต และปรับปรุงในส่วนของการพัฒนามนุษย์ เขาบอกว่าปัญหาท้าทายของโลก คือ ทำให้ประชากรมีฐานะเท่าเทียมกัน เพราะจากจำนวนประชากรโลก 6 พันล้านคนนั้น มีจำนวนมากใน 4 พันล้านคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยรายได้วันละไม่ถึง 2 ดอลลาร์

เลขาธิการอังถัด ระบุด้วยว่า การผลิตอาหาร และสินค้าโภคภัณฑ์ให้เพียงพอความต้องการของประชากรโลก เป็นปัญหาท้าทายในระยะยาว เขาเชื่อว่าราคาอาหารที่ลดลงมาเมื่อเร็วๆ นี้เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG