ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อูฐในอินเดียมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงที่ผ่านมา


เมื่อราวช่วงกลางทศวรรษ 1990 เคยมีอูฐอยู่ในอินเดียมากกว่า 1 ล้านตัว แต่จำนวนอูฐอินเดียลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา ในปี 2005 มีการประเมินว่ารัฐราชาสถานซึ่งเป็นรัฐที่มีอูฐอยู่มากที่สุดในอินเดียนั้น มีอูฐอยู่ประมาณ 6 แสนตัวเท่านั้น

ในงานแสดงอูฐที่เพิ่งจัดไปที่รัฐราชสถานปีนี้ จำนวนอูฐและสัตว์อื่นๆ ที่นำมาแสดงในงานลดลงไปมาก จากประมาณ 5 หมื่นตัวในปี 2004 เหลือประมาณ 17,500 ตัวในปีนี้ แต่ผู้เข้ามาชมงานยังสามารถชมการแข่งขันวิ่งอูฐ และการประกวดอูฐสวยงามได้เช่นเดิมนะครับ สำหรับสาเหตุที่ทำให้จำนวนอูฐในอินเดียลดลงนั้น ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามีหลายปัจจัยครับ ประเด็นสำคัญที่พูดกันคือพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้า และป่าในอินเดียลดลงเนื่องจากการพัฒนาประเทศ และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ประกอบกับศาลอินเดียสั่งห้ามไม่ให้เจ้าของอูฐ ปล่อยอูฐเข้าไปเล็มหญ้าในเขตอุทยานแห่งชาติ ทำให้เจ้าของไม่สามารถเลี้ยงดูอูฐจำนวนมากต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม สัตวแพทย์ประทีป สิงหล เห็นว่าสาเหตุที่ทำให้อูฐอินเดียมีจำนวนลดลงน่าจะเป็นเพราะโลกในปัจจุบันพัฒนาไปมาก จึงมีการนำรถบรรทุกและยานพาหนะสมัยใหม่อื่นๆมาใช้แทนอูฐ

ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่อูฐทำหน้าที่เป็นพาหนะขนส่งสินค้า และผู้คนข้ามทะเลทราย นอกจากนี้ส่วนต่างๆ ของอูฐ เช่น น้ำนม ผิวหนัง ขนและกระดูกยังสามารถนำไปทำเป็นสินค้ามากมาย ชาวอินเดียบางกลุ่มกินเนื้ออูฐ และเกษตรกรยังใช้มูลอูฐไปทำปุ๋ยคอกได้อีกด้วย

สัตวแพทย์สิงหล ทำงานร่วมกับองค์กรอาสาสมัครในรัฐราชสถานชื่อ Help in Suffering เพื่อช่วยเหลือเจ้าของอูฐในการเลี้ยงดูเจ้าสัตว์แห่งทะเลทรายชนิดนี้ และยังมีศูนย์ช่วยเหลืออูฐแห่งแรกของอินเดีย พร้อมด้วยรถพยาบาลและเครื่องยกอูฐที่เจ็บป่วยขึ้นรถเพื่อนำไปยังโรงพยาบาล เครื่องยกที่ว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลืออูฐนะครับ เพราะเจ้าอูฐแต่ละตัวมีน้ำหนักประมาณ 800 กิโลกรัม เรียกว่าต้องใช้คนประมาณ 10-15 คนในการยกอูฐ 1 ตัวเลยทีเดียว

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG