ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปธน.จอร์ช บุช ประกาศให้แนวเกาะ 3 แห่งของสหรัฐ เป็นอุทยานทางทะเลแห่งชาติ


ในวันที่ 6 มกราคม ประธานาธิบดี George Bush ของสหรัฐ ลงนามในคำประกาศกำหนดให้บริเวณแนวเกาะซึ่งเป็นของสหรัฐ 3 บริเวณในมหาสมุทรแปซิฟิค เป็นอุทยานทางทะเลแห่งชาติ ซึ่งจะทำให้บริเวณเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองให้พันจากการประมงเพื่อการพานิชย์และการขุดเจาะหาทรัพยากร และนับว่าเป็นการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ขณะที่เหลือเวลาการดำรงตำแหน่งอีกเพียงสองสัปดาห์ ประธานาธิบดีบุชดำเนินงานเพื่อคุ้มครองแนวเกาะห่างไกลของสหรัฐ ในมหาสมุทรแปซิฟิค โดยประกาศกำหนดให้บริเวณเหล่านั้น เป็นอุทยานทางทะเลแห่งชาติ ตามรัฐบัญยัติอายุกว่า 100 ปีว่ด้วยโบราณสถาน ซึ่งใช้ในการคุ้มครองสถานที่ทางวิทยาศาสตร์ ทางธรรมชาติ และทางประวัติศาสตร์

ในพิธีลงนามในคำประกาศนั้น ประธานาธิบดีบุชกล่าวว่า การดำเนินงานนี้วัตถุประสงค์ที่จะธำรงรักษาระบบนิเวศที่บอบบางในบริเวณนั้น แล้วจะเปิดให้มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างค่อยเป็นค่อยไป

บริเวณแนวเกาะทั้งสามบริเวณนั้น ได้แก่ Mariana Trench และหมู่เกาะ Mariana ตอนเหนือ บริเวณแนวปะการัง Rose ในหมุ่เกาะซามัว และแนวหมู่เกาะห่างไกลในตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิค รวมกันแล้วเป็นอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่า 505,000 ตารางกิโลเมตร พอๆ กับพื้นที่ของประเทศสเปน แนวหมู่เกาะทั้งสามบริเวณนั้น รวมหมู่เกาะต่างๆ แนวปะการังใต้น้ำ เกาะปะการัง และแนวภูเขาใต้น้ำ ซึ่งล้วนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ และพืชทะเลนานาชนิดนับไม่ถ้วน

หุบเขาใต้น้ำที่ลึกที่สุดในโลกนั้น อยู่ในบริเวณ Mariana Trench ซึ่งเป็นบริเวณที่มีสภาพทางธรณีวิทยาที่แปลกไม่เหมือนที่อื่นใด กว้างใหญ่กว่าหุบผามหัศจรรย์ Grand Canyon 5 เท่า และมีความลึก เป็นระยะทางมากกว่าความสูงของยอดเขา Everest มีภูเขาไฟใต้นน้ำที่ยังคุอยู่หลายลูก และมีช่องรอยแยกเป็นแนวที่มีน้ำร้อนจัดพุออกมาตลอดแนวเกาะ สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถอยู่ในส่วนลึกนั้น ได้อย่างคาดไม่ถนักวิทยาศาสตร์เห็นว่า การกำหนดให้บริเวณที่มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์ทางชีววิทยาและธรณีวิทยานี้เป็นอุทยานทางทะเลแห่งชาตินั้น เป็นโอกาสอันดียิ่งสำหรับการศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์

บรรดานักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยกย่องการดำเนินงานนี้ Joshua S. Reichert ผู้อำนวยการกลุ่ม Pew Environment Group กล่าวว่า ประธานาธิบดีบุชทำให้เกิดยุคใหม่ แห่งการดำเนินงานในสหรัฐ และในโลกโดยทั่วไปเพื่อคุ้มบริเวณที่มีคุณค่าทางนิเวศ

นับเป็นครั้งที่สอง ที่ประธานาธิบดีบุชนำกฏหมายดั้งเดิม ในการอนุรักษ์สถานที่โบราณมาใช้ในการคุ้มครองแหล่งทรัพยากรทางทะเล เมื่อสองปีก่อน ประธานาธิบดีบุชประกาศให้บริเวณกว้างใหญ่ แถบหมู่เกาะฮาวายด้านตะวันตกเฉียงเหนือเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งห้ามการประมง การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และการท่องเที่ยวในบริเวณนั้น

มาคราวนี้ การประกาศให้แนวหมู่เกาะของอเมริกา 3 แห่งในมหาสมุทรแปซิฟิคเป็นอุทยานทางทะเลแห่งชาตินั้น นับเป็นการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นอาณาบริเวณกว้างใหญ่ที่สุดในโลก

XS
SM
MD
LG