ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อิสราเอลยอมระงับการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซ่าวันละ 3 ชั่วโมงเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม


นายโรบิน ลอด์จ ตัวแทนโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ หรือ World Food Program (WFP) กล่าวว่า การที่อิสราเอลยอมระงับการโจมตีทางอากาศ ในฉนวนกาซ่าวันละ 3 ชั่วโมงจะช่วยในการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปช่วยผู้คนในฉนวนกาซ่าได้

แต่เรื่องนี้ยังไม่พอ เพราะเป็นเพียงก้าวแรกและเรียกร้องให้มีการหยุดยิงนานกว่านี้ หรืออย่างถาวรเลย

ตัวแทนของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติบอกด้วยว่าขณะนี้มีอาหารอยู่ในฉนวนกาซ่าพอสำหรับช่วยเหลือประชาชนได้หลายสัปดาห์ แต่ปัญหาคืออาหารเหล่านี้เก็บอยู่ในคลังสินค้าของรัฐบาลซึ่งมีปัญหาด้านความปลอดภัยในการเข้าถึง และว่าสถานการณ์ในฉนวนกาซ่าขณะนี้ยากลำบาก ขาดแคลนอาหารและเงินสด ทำให้กิจกรรมการค้าต่างๆหยุดชะงักลง

ขณะนี้โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติกำลังต้องการเงินบริจาคจากนานาประเทศ 73 ล้านดอลล่าร์เพื่อช่วยปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ในฉนวนกาซ่า

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG