ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของบังคลาเทศ


ถึงแม้เศรษฐกิจของโลกจะชะลอตัวลง แต่ธุรกิจเครื่องนุ่งห่มของบังคลาเทศก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสะดุด

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมซึ่งจะไม่ค่อยมีให้พบเห็นกันแล้ว ในโลกส่วนที่พัฒนา เสมือนหัวรถจักรที่ลากจูงเศรษฐกิจของบังคลาเทศให้รุดหน้า โดยทำรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศให้บังคลาเทศราวร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมดที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG