ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นครซานฟรานซิสโก ออกกฏหมายห้ามใช้ถุงพลาสติก ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ


ปัจจุบันนี้ มีหลายประเทศทั่วโลก ที่สั่งห้ามจำกัด หรือไม่ก็เก็บภาษีถุงใส่สินค้า หรือถุงช้อปปิ้งที่ทำจากพลาสติก และเมื่อเดือนมีนาคมปีที่เพิ่งผ่านมานี้เอง นครซานฟรานซิสโก ก็เป็นเมืองใหญ่เมืองแรกของสหรัฐ ที่ห้ามใช้ถุงพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ

การผลิตถุงพลาสติกนั้นมีราคาถูก แต่ยากที่จะนำมาผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงมักจะถูกทิ้งให้เป็นขยะ ทำให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ถุงพลาสติกมีน้ำหนักเบา จึงปลิวไปตามกระแสลมไปตกตามแหล่งน้ำ ในไร่นา และมหาสมุทร ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณบัณฑิต ดาวบุตร

XS
SM
MD
LG