ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เนต เชื่อถือได้จริงหรือไม่?


ตามสถิติของสำนักงาน Internet World Statistics นั้น ผู้ใช้ Internet ในสหรัฐหลายล้านคน ค้นหาข้อมูล online เพื่อหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยของตนเอง แต่ไม่มีการรับประกันว่าจะพบคำตอบหรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือไว้ใจได้

แต่สำหรับหลายคน Internet อาจเป็นสิ่งช่วยชีวิต ขณะที่สมัยนี้มีข่าวสารข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพมากมายหลายหลากทาง Internet

รายงานนี้ยกตัวอย่างคนที่เข้าเว็บ Internet เพื่อค้นหาขัอมูลโดยพิมพ์ข้อความสำคัญ ๆ เกี่ยวกับอาการน่าสงสัยที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งจะได้รับคำตอบบางอย่างออกมา คำตอบนั้นอาจเป็นสิ่งชี้แนะ ที่จะนำไปปรึกษาแพทย์ต่อไป และอาจช่วยปรับปรุงสุขภาพหรือแม้กระทั่งช่วยชีวิตผู้นั้นได้ หากปรากฏว่าเป็นการตรวจพบโรคแต่เนิ่นๆ และหาทางบำบัดรักษาได้ทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม ข้อเสีย ก็คือ ข้อมูลต่างๆ ทาง Internet อาจไม่สมบูรณ์หรือผิดได้ แต่แพทย์ก็ยอมรับข้อดีของข้อมูลที่ดีทาง Internet ตราบใดที่ผู้หาข้อมูลเลือกอ่านและใช้ข้อมูลที่เขื่อถือได้

ข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือนั้น รวมทั้ง WebMD และ website ที่เกี่ยวโยงกับโรงพยาบาลหรือสถาบันวิจัยที่เป็นที่ยอมรับนับถือ

XS
SM
MD
LG