ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยพบสารในอาหารสำเร็จรูป ที่อาจเป็นตัวเร่งการเติบโตของมะเร็งปอด


จากการศึกษาที่ใช้หนูทดลอง นักวิทยาศาสตร์ในเกาหลีใต้พบสิ่งส่อแสดงว่า สารเสริมอาหารชนิดหนึ่งที่พบในอาหารสำเร็จรูปหลายอย่าง อาจเป็นตัวเร่งการเติบโตของมะเร็งที่ปอด และทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเป็นมะเร็งปอดในคนที่มี่แนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของเกาหลีใต้ในกรุงโซล ศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ปอด และพบหลักฐานมากขึ้นว่า การได้รับสารเสริมปรุงแต่งอาหาร inorganic phosphates ที่ใส่ในเนื้อ เนย และขนมปัง หรือขนมอบต่าง ๆ เพื่อให้มีความชุ่มชื้นนั้น อาจมีส่วนสำคัญในการขยายตัวเติบโตและความร้ายแรงของโรคมะเร็งที่ปอด

นักวิทยาศาสตร์ให้หนูทดลองสองกลุ่มกินอาหารที่มีสารฟอสเฟต 0.5 % กับ 1% ซึ่งเป็นระดับพอๆ กับปริมาณปกติที่มีในอาหารของคน ปรากฏว่า หนูที่กินอาหารที่มีสารเสริมปรุงแต่งอาหารนี้ ในปริมาณที่สูงกว่า มีก้อนเนื้องอกที่ร้ายแรงกว่า

นักวิทยาศาสตร์ในเกาหลีใต้ลงความเห็นว่า การได้รับสารเสริมปรุงแต่งอาหาร phosphates ดูเหมือนจะส่งเสริมการพัฒนาเติบโต และการลุกลามของโรคมะเร็งปอด

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ตอนนี้มีการบริโภคอาหารที่มีสารเสริมปรุงแต่งอย่าง inorganic phosphates หรือ ฟอสเฟตที่ไม่ใช่สารอินทรีย์กันมากขึ้นเรื่อยๆ และจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาในเวลาต่อไป เพื่อพิจารณากำหนดระดับที่ปลอดภัยของการใช้สารดังกล่าวในอาหาร

มะเร็งปอดเป็นสาเหตุนำของการเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งต่างๆ ทั่วโลก

รายงานการศึกษาของนักวิจัย ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของเกาหลีใต้นี้ ลงพิมพ์ในวารสารการแพทย์ American Journal Respiratory and Critical Care Medicine


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG