ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โครงการนำร่องส่งออกอาหารฮาลาลของไทย มายังสหรัฐ


คุณสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าววีโอเอ ถึงขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านมุสลิมภาคใต้

สืบเนื่องจากการที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ได้ริเริ่มโครงการนำร่องส่งออกสินค้าอาหารมุสลิมฮาลาล มายังสหรัฐ โดยได้ไปส่งเสริมให้กลุ่มชาวบ้านมุสลิมภาคใต้ ซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการส่งออกมาก่อนเลย ให้สามารถนำส่งข้าวเกรียบกุ้งมายังสหรัฐได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งนั้น คุณสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้อำนวยการอาวุโสได้ชี้แจงขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาวบ้านมุสลิมภาคใต้นี้แก่ชนิดา อังคณารักษ์ ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำนครนิวยอร์ค

รับฟังรายละเอียดการสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์
XS
SM
MD
LG