ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เป้าหมายการส่งออกสินค้าไทย ไปยังสหรัฐอเมริกาประจำปีนี้


คุณสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ได้ทบทวนเป้าหมายการส่งออกสินค้าไทย ไปยังสหรัฐในปีนี้ว่า ปัจจุบัน ได้มีการทบทวนเป้าหมายการส่งออกจาก ไทยไปสหรัฐว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากเดิมที่เคยตั้งเป้าตอนต้นปีไว้ร้อยละ 4 เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเรื่องของสถานการณ์ทางการเงินต่างๆ

ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 คาดว่าระยะสามสี่เดือนสุดท้ายของปี ปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 พูดง่ายๆ ว่า ในปี 2551 มูลค่าการส่งออกจากเมืองไทยประมาณสองหมื่นสามพันล้านเหรียญสหรัฐ
สำหรับปีหน้า น่าจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 คิดเป็นมูลค่าสองหมื่นสี่พันล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากปัจจัยทางลบต่างๆ

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณชนิดา อังคณารักษ์XS
SM
MD
LG