ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงายฉบับใหม่ชี้ อินเดียควรมุ่งให้การศึกษาแก่คนหนุ่มสาวให้มากขึ้น


รายงานฉบับใหม่ เตือนอินเดียให้เห็นถึงความจำเป็น ในการให้การศึกษาแก่คนวัยหนุ่มสาวซึ่งมีจำนวนมาก เพื่อให้คนกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มิเช่นนั้นอินเดียจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ และอาจสร้างความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในสังคม

ประชากรของอินเดียที่มีกว่าพันล้านคนนั้น เกือบครึ่งหนึ่งมีอายุต่ำกว่า 25 ปี ทำให้อินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยหนุ่มสาว มากที่สุดในโลก นักเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า เป็นความได้เปรียบทางประชากรศาสตร์ ที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากทักษะ และความรู้ความสามารถของคนกลุ่มนี้ ระหว่างที่เศรษฐกิจของอินเดียกำลังเจริญเติบโต ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่มีประชากรที่กำลังสูงอายุขึ้น

อย่างไรก็ตามรายงานใหม่ของสมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย และBoston Consulting Group ในกรุงนิวเดลี เตือนว่า ความได้เปรียบทางประชากรศาสตร์ดังกล่าว อาจกลายเป็นความหายนะได้ ถ้าอินเดียไม่รีบฝึกฝนคนกลุ่มนี้ให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน

คุณจันเมจายา สิงหะ กรรมการผู้จัดการ Boston Consulting Group ในอินเดียกล่าวว่า ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมของอินเดียพยายามอย่างหนัก ที่จะหาแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อกระตุ้นการขยายตัว แต่จำนวนแรงงานที่มีประมาณ 484 ล้านคนในปัจจุบัน เกือบครึ่งหนึ่งไม่รู้หนังสือ

คุณจันเมจายา สิงหะ บอกว่า ร้อยละ 40 ของแรงงานเหล่านี้ไม่รู้หนังสือ และอีกร้อยละ 40 ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ดังนั้นจึงมีประชากรกว่า 200 ล้านคนที่เกือบเป็นผู้ไม่รู้หนังสือ แรงงานเหล่านี้ ไม่สามารถร่วมอยู่ในเศรษฐกิจที่แท้จริงของโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ได้

รายงานระบุว่า ในภาคธุรกิจบริการของอินเดีย ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วจะขาดแคลนวิศวกรและบุคลากรที่มีทักษะในด้านอื่นๆ ประมาณ 7 แสน 5 หมื่นคนเป็นอย่างน้อยใน 5 ปีข้างหน้า และในอีก 4 ภาคอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูง คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การธนาคาร การค้าปลีก และการบริการสุขภาพ จะเกิดวิกฤติขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะอย่างหนัก ความล้มเหลวในการสร้างแรงงานที่มีทักษะเพื่อป้อนตลาดแรงงานเหล่านี้ จะทำให้คนส่วนใหญ่ถูกจำกัดอยู่แต่ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีรายได้ไม่พอเพียง

รายงานย้ำถึงความจำเป็น ที่จะต้องปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาในอินเดีย ตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัย และปรับปรุงการฝึกอาชีพ การศึกษาส่วนใหญ่ในอินเดีย มีรัฐบาลเป็นผู้ควบคุม และที่ผ่านมาก็มีปัญหามากมายมหาศาล โรงเรียนจำนวนมาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ไปจนถึงระดับเมืองยังมีขนาดเล็ก และด้อยคุณภาพ ส่วนจำนวนผู้ออกจากโรงเรียนกลางคันก็มีอัตราสูง

รายงานเตือนว่า หากอินเดียล้มเหลวในการพัฒนาคนหนุ่มสาว ให้เป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้คนกลุ่มนี้ซึ่งมีอยู่มากมายกลายเป็นคนที่ถูกทอดทิ้ง ทำให้เกิดความคับแค้นผิดหวัง และอาจหาทางออกด้วยวิธีใช้ความรุนแรง ซึ่งจะสร้างปัญหาให้แก่สังคม

เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก แสดงความวิตกว่าความไม่ทัดเทียมกันที่มีมากขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจนในอินเดีย อาจโหมกระพือให้เกิดความตึงเครียดในสังคม รัฐบาลอินเดียต้องการสร้างความเจริญเติบโต ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนมากขึ้นและ จะพยายามทำให้ผลประโยชน์ ที่เกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจกระจายไปถึงส่วนที่ยังยากจน

XS
SM
MD
LG