ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาข้าวยากหมากแพง ทำให้เกิดปัญหาผู้คนอดอยากทั่วโลก


ความแห้งแล้งและราคาอาหารที่แพงขึ้น คือปัจจัยที่ส่งผลให้ปัญหาความอดอยากขยายออกไปทั่วโลก องค์กร ActionAid ระบุว่าปีนี้ประชากรโลกมากกว่า 750 ล้านคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้อดอยากหิวโหยอย่างรุนแรง ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเมืองที่ล้มเหลว

อาจารย์สตีเฟ่น เดฟเวอโร นักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบันศึกษาการพัฒนาที่มหาวิทยาลัย Sussex กล่าวว่าเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ ที่ปัญหาข้าวยากหมากแพงยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน จริงๆ เรามีความสามารถที่จะป้องกันปัญหานี้ตั้งแต่ 20-30 ปีที่แล้ว เรามีระบบช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ดี ซึ่งสามารถจัดส่งความช่วยเหลือด้านอาหารไปเกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกได้ภายใน 1 เดือน ดังนั้นหากมีการเตือนภัยด้านอาหารขึ้น ควรมีการตอบสนองได้ในทันที นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้กล่าวโทษว่า ปัญหาทางการเมืองในประเทศต่างๆ และในประชาคมโลกคือสาเหตุหลักที่ทำให้ปัญหาการขาดแคลนอาหารยังคงรุนแรงในปัจจุบัน

อาจารย์เดฟเวอโรยกตัวอย่างประเทศซิมบับเว ซึ่งปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลงมากเนื่องจากภัยแล้ง และนโยบายปฏิรูปที่ดินที่ส่งผลให้เกษตรกรผิวดำที่ไม่เคยผ่านการฝึกฝนเรื่องการเกษตร ได้ครอบครองที่ดินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของเกษตรกรผิวขาว องค์การอาหารและการเกษตรสหประชาชาติระบุว่า ในปีหน้า ประชาชนซิมบับเวราว 45% หรือ 5 ล้านคนจะต้องการความช่วยเหลือด้านอาหาร อย่างไรก็ตาม อาจารย์เดฟเวอโรบอกว่า ทั้งรัฐบาลประเทศต่างๆ และประเทศผู้บริจาคความช่วยเหลือ ต่างไม่ทราบว่าใครคือผู้รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้กล่าวว่า รัฐบาลมีความอ่อนแอและขาดความสามารถในการแทรกแซง ในขณะที่ประเทศผู้ให้บริจาคมีความเข้มแข็ง แต่ไม่มีอำนาจสั่งการ ดังนั้นเมื่อรัฐบาลซิมบับเวหรือซูดานบอกว่า ห้ามนำความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ใดก็ตาม องค์กรหรือประเทศผู้ให้บริจาคก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญเวลานี้คือฉันทามติว่าใครมีอำนาจในการแทรกแซง เรื่องปัญหาการขาดแคลนอาหาร อย่างไรก็ตาม อาจารย์สตีเฟ่น เดฟเวอโร พอมองเห็นสัญญาณของความคืบหน้าอยู่บ้าง นั่นคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั่นเอง

อาจารย์เดฟเวอโรบอกว่า ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือและอีเมลล์ สามารถส่งข้อความไปทั่วโลกได้ในเวลาไม่กี่นาที เพื่อให้ผู้คนทราบว่ากำลังเกิดวิกฤตในซูดาน โซมาเลียหรือที่ไหนก็ตาม แม้กระทั่งคนยากจนก็มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น ดังนั้นในปีต่อๆ ไป ประชาชนจะมีโอกาสทราบข่าวสาร และระบบการเตือนภัยล่วงหน้ามากขึ้นและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ อาจารย์เดฟเวอโรยังบอกด้วยว่า รัฐบาลประเทศต่างๆ ยังสามารถช่วยปกป้องพลเมืองจากความหิวโหยได้ เช่นจัดหางานให้แก่ผู้อดอยากหิวโหยอย่างที่รัฐบาลอินเดียกำลังทำอยู่ นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ยังเรียกร้องให้มีการลงทุน และการวิจัยด้านการเกษตรมากขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการทำการเกษตรแนวใหม่ เพื่อช่วยลดการใช้ที่ดิน และแหล่งน้ำซึ่งปัจจุบันดูจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรแล้ว

XS
SM
MD
LG