ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทั่วโลก


สหพันธ์แรงงานด้านสาธารณสุขของโลก กล่าวว่าขณะนี้ทั่วโลกกำลังเกิด ปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเฉียบพลัน ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพด้าน การรักษาบริบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาประเทศกำลังพัฒนา

สหพันธ์แห่งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ขององค์การอนามัยโลก กล่าวเตือนว่า ถ้าหากไม่เร่งดำเนินการใดๆ ปัญหานี้ก็จะแย่ลงไปกว่าเดิม

สหพันธ์แรงงานด้านสาธารณสุขกล่าวว่า ขณะนี้ทั่วโลกต้องการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพิ่มอีก 4 ล้าน 3 แสนคน และบรรดาประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศที่มีความต้องการในด้านนี้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าในทวีปแอฟริกา ซึ่งขาดแคลน บุคลากรด้านสาธารณสุขถึง 1 ล้านคน

สหพันธ์แรงงานสาธารณสุขโลกเตือนว่า การขาดแคลนดังกล่าวนี้ จะทำให้เกิดความยากลำ บากต่อการรักษาบริบาลอาการเจ็บป่วยหลายๆ ชนิดรวมไปถึงไข้มาเลเรีย โรคเอดส์ วัณโรค การตั้งครรภ์ การให้กำเนิดบุตร ตลอดจนการให้วัคซีนป้องกันโรคแก่เด็กๆ ด้วย

กลุ่มประเทศในเครือจักรภพ เป็นผู้นำในการพยายามหาทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยการหา ข้อตกลงในเรื่องประมวลจริยธรรมในการเกณฑ์บุคลากรด้านการแพทย์ และสร้างหลักสูตรการอบ รมด้านวิชาชีพ เพื่อช่วยให้ความรู้แก่แรงงานในประเทศยากจน

คุณ Pegg Vidot ที่ปรึกษาด้านการแพทย์ที่สำนักเลขาธิการเครือจักรภพ กล่าวว่าประเทศ ที่อยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าเป็นที่ที่บรรจุเอาผู้ที่ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เป็นภาระ ต่อสังคมไว้ถึง 25% แต่กลับมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่เพียง 3%

สหพันธ์แรงงานสาธารณสุขโลกชี้ว่า ส่วนหนึ่งของปัญหานี้ คือการที่ประเทศร่ำรวยเกณฑ์ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านอื่นๆ จากประเทศที่ยากจนมาเติมเต็มส่วนที่ขาด ไปในประเทศของตน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประเทศยากจนขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ยิ่งขึ้นไปอีก

คุณ Miriam Magwete หญิงชาวแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นพยาบาลอยู่ในประเทศอังกฤษมา 6 ปี เธอมาทำงานที่อังกฤษก่อนที่ประเทศในเครือจักรภพจะมีมติเห็นชอบในประมวลจริยธรรม ซึ่งทำให้ประเทศร่ำรวยเกณฑ์บุคลากรจากประเทศกำลังพัฒนาได้ยากขึ้น คุณ Miriam บอกว่า ตัวเธอเองไม่คิดที่จะกลับประเทศ

คุณ Miriam เล่าว่าเธอมีรถยนต์ทั้งที่อังกฤษ และที่แอฟริกาใต้ เธอเชื่อว่าถ้ายังอยู่ที่ แอฟริกาใต้ เธอคงไม่มีเงินพอที่จะซื้อรถ ไหนจะต้องหาเงินผ่อนบ้าน และส่งเสียค่าเล่าเรียนให้ แก่น้องชายด้วย ดังนั้นเธอคิดว่าการทำงานอยูที่อังกฤษช่วยให้เธอไม่ต้องแบกภาระหนักจนเกินไป

อย่างไรก็ตาม สหพันธ์แรงงานสาธารณสุขโลก กำลังร่างประมวลจริยธรรมด้านการเกณฑ์ แรงงาน ตามแบบอย่างประเทศในเครือจักรภพ เพื่อยับยั้ยการถ่ายเทบุคลากรที่มีทักษะจากประ เทศด้อยพัฒนา มาทำงานในประเทศของตน และทางสหพันธ์ยังหวังว่าจะสามารถหาเงินทุน มาช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาได้ด้วย

สหพันธ์แรงงานสาธารณสุขโลกคาดประมาณว่า การให้ความรู้ และการฝึกอบรมบุคลากร 1 ล้าน 5 แสนคนเป็นเวลา 10 ปีที่แอฟริกาเพียงแห่งเดียว จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีก 26,000 ล้านดอลล่าร์ ทางสหพันธ์เรียกร้องให้กลุ่มประเทศผู้นำด้านอุตสาหกรรมหลักทั้ง 8 ประเทศ หาทางรับมือกับปัญหานี้

XS
SM
MD
LG