ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ฐานะความเป็นอยู่ของชาวจีน หลังการปฏิรูปเศรษฐกิจ


ปีนี้เป็นปีครบรอบ 30 ปีตั้งแต่จีนเริ่มการปฎิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยให้ชาวจีนที่ยากจนหลายล้านคนมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น และทำให้จีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดในโลก

แต่ความเติบโตก้าวหน้าที่ว่านั้นก็มีต้นทุนเช่นกัน เพราะปัจจุบันว่ากันว่าจีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนมากที่สุดในโลก และความแตกต่างทางรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวย ก็กำลังส่งผลคุกคามต่อเสถียรภาพทางสังคมของจีน

จีนยกย่องอดีตผู้นำเติ้ง เสี่ยวผิง ว่าเป็นผู้สร้างและผลักดันให้เศรษฐกิจจีนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา คุณ Chen Weixiao นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาจากมณฑล Sichuan บ้านเกิดของอดีตผู้นำเติ้ง บอกว่าแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของเติ้ง เสี่ยวผิง ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนทั่วไปดีขึ้นมากเลยทีเดียว

คุณ Chen บอกว่าชาวจีนกินดีอยู่ดีขึ้น มีเสื้อผ้าดีๆใส่ มีสังคมที่ดี ทุกอย่างดีขึ้นหมด และตัวเขาเองก็มีความสุขมาก คุณ Chen เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมือง Shenzhen ซึ่งเคยเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของจีน เมือง Shenzhen ให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนแก่นักลงทุนต่างชาติและผู้ส่งออกสินค้าที่ต้องการแรงงานราคาถูกชาวจีน ซึ่งภาคการส่งออกนี่เองที่เป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจจีนให้ก้าวหน้า และช่วยให้ชาวจีนหลายล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยื่งทำให้เกิดช่องห่างทางรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศจีนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นด้วย

Ma Jun นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในกรุงปักกิ่ง กล่าวว่า ผู้ที่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มักจะถูกลงโทษด้วยการจ่ายค่าปรับไม่มากนักแทนที่จะกำจัดมลพิษเหล่านั้น และคนที่ต้องรับเคราะห์ก็คือชาวจีนทั่วไป

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณทรงพจน์ สุภาผล

XS
SM
MD
LG