ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานด้านความเสียหายทางเศรษฐกิจ หลังวิกฤติการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย


ถึงแม้สถานการณ์ที่ท่าอากาศยานสำคัญในกรุงเทพมหานคร จะกลับสู่ภาวะปกติแล้วก็ตาม แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจคิดว่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ที่วิกฤติการณ์ทางการเมืองดังกล่าวก่อขึ้น คงจะยังไม่หมดไปง่ายๆ

นักธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยกล่าวว่า การยึดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเสียหาย ผู้บริหารของสมาคมการท่องเที่ยวภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่ กทม.จอห์น โคดัลสกี้ กล่าวว่า ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวจะถูกกระทบกระเทือนเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัญหาอันเกิดจากการปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กำลังแพร่ไปรอบๆ ประเทศไทย

คุณจอห์นคิดว่า ผลกระทบที่แพร่ออกไป เริ่มเป็นที่รู้สึกกันแล้วในขณะนี้ เพราะสินค้าต่างๆ ก็โดนกระทบกระเทือนเช่นกัน เขาบอกว่าผลิตผล ขนออกไปจากเมืองไทยไม่ได้ และที่จะขนเข้ามาเพื่อบริโภคก็ทำไม่ได้ ฉะนั้นผลกระทบจึงเริ่มรู้สึกกันเป็นวงกว้างยิ่งขึ้นในสังคม

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG