ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานการศึกษาเรื่องการตรวจ และบำบัดผู้ติดเชื้อเอชไอวี


รายงานการศึกษาครั้งใหม่ระบุว่า ถ้าทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีปีละครั้ง และรีบเข้ารับการรักษา ด้วยการใช้ยาต้านไวรัสทันทีที่ตรวจพบเชื้อ ก็จะสามารถกำจัดโรคนี้ให้หมดไปได้ภายในสิบปี

องค์การอนามัยโลกประมาณว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีกว่าเก้าล้านคน ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เพราะไม่สามารถเข้าถึงการบำบัดด้วยยา หรือไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์

นักวิจัยได้สร้างแบบตัวอย่างในคอมพิวเตอร์ตามทฤษฎี เพื่อคาดการณ์ว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนต่างๆ ในแอฟริกาใต้ ถ้าทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีปีละครั้ง และเริ่มการรักษาด้วยการใช้ยาต้านไวรัสในทันทีที่ทราบว่าผลเลือดเป็นบวก แม้ว่าร่างกายยังคงแข็งแรงดี

ผลการศึกษาพบว่า อัตราการติดเชื้อเอชไอวีเกือบจะหมดไป ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับนักวิจัย

เจ้าหน้าที่โครงการเอชไอวีเอดส์ ขององค์การอนามัยดลก แห่งนครเจนีวาผู้หนึ่งกล่าวว่า หลังจากที่วิจัยโครงการนี้มาประมาณสิบปี นักวิจัยพบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดจำนวนลงถึงร้อยละ 95 และหากดำเนินการเช่นนี้ต่อไป ก็คาดว่าปี พศ. 2593 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะมีไม่ถึงร้อยละ 1

คุณเควิน เดอร์ค็อก ผู้อำนวยการโครงการเอชไอวีเอดส์ ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่า จากการศึกษานี้ ทำให้มีความเป็นไปได้ว่า สามารถใช้ยาต้านไวรัส ในการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีได้

คุณเควินบอกว่า จากประสบการณ์การใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในด้านอื่น อย่างการป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกก็พบว่า ยาเหล่านี้สามารถลดจำนวนการแพร่เชื้อไวรัสเอชไอวีในร่างกาย และทำให้คนติดเชื้อน้อยลง

แม้ว่าแนวคิดการตรวจแบบคลุมทั่วไป และการบำบัดด้วยยาสำหรับคนที่ยังไม่ล้มป่วย จะอยู่นอกขอบข่ายวิธีการบำบัดในปัจจุบัน แต่ผู้อำนวยการดครงการเอชไอวีเอดส์กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกก็มีแผนที่จะจัดประชุมในปีหน้า เพื่อหารือสิ่งที่ค้นพบในการวิจัยล่าสุดนี้

XS
SM
MD
LG