ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหประชาชาติระบุ อินเดียจำเป็นต้องลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กใประเทศ


รายงานฉบับใหม่ของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ Unicef ระบุว่า หนึ่งในห้าของเด็กทั่วโลก ซึ่งเสียชีวิตก่อนอายุครบ 5 ขวบ คือในประเทศแถบเอเชียใต้ ซึ่งมีประชากรหนาแน่น

รายงานขององค์การยูนิเซฟระบุว่า เมื่อปีที่แล้วมีเด็กอินเดียกว่าสองล้านคน จากจำนวน 9 ล้าน 7 แสนคนทั่วโลก ที่เสียชีวิตก่อนที่จะอายุครบ 5 ขวบ เจ้าหน้าที่สหประชาชาติกล่าวว่า อัตราการเสียชีวิตของเด็กอนเดียและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกลดลง ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา แต่ในอินเดียนั้นอัตรานี้ลดลงอย่างเชื่องช้า เฉลี่ยแล้ว 2.5% ต่อปี

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณธัญญาภรณ์ สุนทรวงษ์

XS
SM
MD
LG