ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงาน “Global Trends 2025” ของสภาข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐ


รายงานข่าวกรองของสหรัฐ คาดการณ์ว่า ในเวลาต่อไปข้างหน้า ขณะที่ประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นและความต้องการทรัพยากรหายากมีมากขึ้นนั้น ความตึงเครียดระหว่างประเทศก็จะมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

ขณะเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ก็อาจนำไปสู่การขาดเสถียรภาพทางการเมืองได้ด้วย

สภาข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐ National Intelligence Council หรือ NIC เสนอรายงาน “Global Trends 2025” – แนวโน้มโลก 2025 – คาดทำนายว่า ความตึงเครียดระหว่างประเทศอาจหนักขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ขณะที่จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มีความกดดันมากขึ้นด้านแหล่งพลังงาน อาหารและน้ำ ความตึงเครียดจากการที่นานาประเทศ มีความจำเป็นต้องการทรัพยากรเหล่านี้ จะเป็นสาเหตุของการพิพาทขัดแย้งระหว่างประเทศ

Matthew Burrows ที่ปรึกษาของ NIC ผู้จัดทำรายงานนี้ กล่าวว่า ปัญหาแหล่งทรัพยากรกำลังเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ในระเบียบวาระการประชุมระหว่างประเทศ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือเรื่องพลังงาน ซึ่งเขากล่าวว่าการผลิตจะถึงระดับสูงสุดหรือระดับที่ผลิตเพิ่มอีกไม่ได้ และปัญหาจะรวมอยู่ที่ตะวันออกกลาง

รายงานของ National Intelligence Council หรือ NIC ให้ข้อมูลรายละเอียดในแง่มุมต่าง ๆ อย่างเจาะลึกเกี่ยวกับปัญหาในอนาคต ตลอดจนช่องทางโอกาสต่างๆ

ในรายงานแนวโน้มโลกในอนาคตดังกล่าวระบุว่า สภาพภูมิอากาศที่ร้ายแรงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็อาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยหากรัฐบาลประเทศต่างๆ ไม่ดำเนินการส่วงหน้าเพื่อป้องกันไว้ก่อน ผู้จัดทำรายงานกล่าวว่า สภาพภูมิอากาศร้ายแรงจะเกิดขึ้นในที่ที่ไม่เคยเกิด และถ้าหากเกิดตามนครใหญ่ๆ อย่าง นิวยอร์ค ก็จะต้องอพยพประชาชนหลานพันหลายหมื่นคน และธุรกิจต่างๆ อย่างตลาดหุ้นอาจถูกกระทบกระเทือนอย่างหนัก

ส่วนในเรื่องการก่อการร้ายนั้น NIC คาดการณ์ว่า ขณะที่การก่อการร้ายจะยังไม่หมดสิ้นไปใน 16 – 17 ปีข้างหน้า แต่ถ้าหากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลางดำเนินไปด้วยดี และภาวการณ์ว่างงานของคนหนุ่มสาว ในภาคพื้นส่วนนี้ลดลง การก่อการร้ายก็น่าจะลดน้อยลง แต่การแพร่ขยายของเทคโนโลจีในอนาคต อาจทำให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายมีช่องทางเข้าถึงอาวุธปรมาณูได้

ผู้จัดทำรายงานแนวโน้มโลกกล่าวว่า แม้ NIC จะพยายามบ่งชี้ให้เห็นความเสี่ยง และการขาดเสถียรภาพต่างๆ ในอนาคต แต่ไม่ได้มุ่งจะมองการณ์ในแง่ร้าย และหวังกันว่ารายงานดังกล่าว จะเปิดช่องทางสำหรับการดำเนินงานในตอนนี้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์หรือหาทางแก้ไขเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

Matthew Burrows ที่ปรึกษาของ NIC ผู้จัดทำรายงานนี้กล่าวว่า NIC เชื่อว่า ความรู้เป็นพลัง และความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของสภาวะต่างๆ และความเข้าใจในเรื่องที่ว่า อาจเกิดสิ่งทีไม่ดีขึ้นมานั้น ความรู้และการคาดการณ์ ตลอดจนการคิดหาทางแก้ไข และเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้น จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น

สภาข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐ National Intelligence Council หรือ NIC เสนอรายงานการคาดการณ์แนวโน้มโลกทุกๆ สี่ปีหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ หลายร้อยคนจากมากกว่า 20 ประเทศ

XS
SM
MD
LG