ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ลักษณะพิเศษของบรรดาผู้ประกอบการ


รายงานหลายฉบับระบุว่า บรรดาเจ้าของธุรกิจ จะมีบุคลิกลักษณะพิเศษคล้ายกันหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ การตัดสินใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง หรือการปรับตัว

ผู้สื่อข่าววีโอเอมีรายงานเกี่ยวกับแรงจูงใจ หรือปัจจัยสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการเหล่านั้น ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ

รับฟังรายละเอียดจากคุณทรงพจน์ สุภาผล

XS
SM
MD
LG