ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Entrepreneur หรือผู้ประกอบการ มีความสำคัญอย่างไร?


เป็นเวลาราว 100 ปีมาแล้ว ที่ผู้ประกอบการในยุโรป และอเมริกา นำความรุ่งเรือง ความเปลี่ยนแปลง และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่มาสู่โลกตะวันตก และปัจจุบันแนวโน้มดังกล่าวกำลังเปลี่ยนไปแล้ว

เมื่อการผ่อนเกลาการควบคุมของรัฐบาลประเทศต่างๆ รวมทั้งการเชื่อมต่อโลกผ่านอินเตอร์เนต ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ขึ้นมากมายในประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่เคยร่วมอยู่ในสหภาพโซเวียต

คำว่า Entrepreneur หรือผู้ประกอบการธุรกิจนั้น มาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ตลอดจนหาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด การคิดค้นสร้างสรรค์สินค้าของบรรดาผู้ประกอบการบางครั้ง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั่วโลก

เช่นนายเฮนรี่ ฟอร์ด แม้จะไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์รถยนต์คนแรก แต่การริเริ่มใช้แนวประกอบชิ้นส่วนในโรงงานรถยนต์ฟอร์ด ก็ก่อให้เกิดการปฏิวัติขนานใหญ่ในกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลให้รถยนต์สมัยนั้น มีราคาถูกลงมาก

นอกจากนี้บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ไมโครซอร์ฟ ก็น่าจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่น่าจะมีชื่อเสียงที่สุดในโลก และเช่นเดียวกับฟอร์ด บิล เกตส์ ไม่ได้เป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นคนแรก แต่ระบบการปฏิบัติงาน Window ที่เขาสร้างขึ้น ก็ทำให้คอมพิวเตอร์กลายเป็นปัจจัยสำคุญอีกอย่างหนึ่งที่สำนักงานขาดไม่ได้

และในปัจจุบัน การสื่อสารอย่างรวดเร็ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอินเตอร์เนต ก็กำลังเป็นเครื่องมือผลิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่ออกมามากมาย เช่นผู้ก่อตั้งเวบไซต์ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เนต Google ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ

ในประเทศคอมมิวนิสต์ที่ประชาชนเคยถูกปิดกั้นโอกาสทางธุรกิจ เช่นประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต และในประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ เวลานี้จำนวนผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามหลายคนบอกว่า ระบบราชการในประเทศเหล่านั้น ยังคงเป็นปัญหาสำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจอยู่ดี นอกจากนี้การควบคุมค่าเงินของรัฐบาล และการพยายามผูกขาดราคา ล้วนเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ขวากหนามต่างๆ ที่ว่านี้ ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจ หรือแรงบรรดาลใจ ของผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง ลดน้อยถอยลงแต่อย่างใด แต่กลับยิ่งเป็นเสมือนแรงผลักดัน ให้หลายคนลุกขึ้นสู้ เพื่อไขว่คว้าหาหนทางสร้างความสำเร็จให้แก่ชีวิต ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้ประกอบธุรกิจทั่วโลก ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นเองเป็นเวลาราว 100 ปีมาแล้ว ที่ผู้ประกอบการในยุโรป และอเมริกา นำความรุ่งเรือง ความเปลี่ยนแปลง และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่มาสู่โลกตะวันตก และปัจจุบันแนวโน้มดังกล่าวกำลังเปลี่ยนไปแล้ว

XS
SM
MD
LG