ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โครงการธุรกิจช่วยเหลือทหารผ่านศึกอเมริกัน


วันที่ 11 พฤศจิกายน เป็นวันทหารผ่านศึกในสหรัฐ เป็นวันเทิดเกียรติทหารหาญทั้งชายและหญิงผู้รับใช้ประเทศชาติ ทหารผ่านศึกจำนวนมากกลับมาสหรัฐพร้อมด้วยทักษะใหม่หรือทักษะที่ดีกว่าเดิม ซึ่งสามารถเป็นคุณประโยชน์ต่อโลกได้อย่างดีทีเดียว

แต่ชีวิตของทหารผ่านศึกเหล่านี้อาจประสบความยุ่งยาก ขณะที่พวกเขาพยายามกลับเข้าไปทำงานแบบพลเรือน

ผู้สื่อข่าววีโอเอมีรายงานเกี่ยวกับโครงการธุรกิจโครงการหนึ่งที่อาจเป็นประโยชน์

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG