ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความก้าวหน้าในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง


นักวิจัยโรคมะเร็งรายงานความก้าวหน้าสำคัญ ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผังเชื้อพันธุ์ ของโรคมะเร็งร้ายแรงชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจนำไปสู่วิธีการวินิจฉัยและบำบัดรักษาที่ดีขึ้น

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Washington เมือง St. Louis รัฐ Missouri สามารถถอดระหัส DNAจากตัวอย่างเซลเนื้อเยื่อของผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวในไขกระดูก - myeloid leukemia – ชนิดร้ายแรงได้ครบชุด และสามารถติดตามร่องรอยโรคที่เธอเป็น ไปจนถึงต้นตอทางพันธุกรรมของโรคนี้

ในระยะหลายปีที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพราะไม่ทราบว่าเซลเนื้อร้ายก่อตัวขึ้นมาอย่างไร

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Washington ศึกษาเปรียบเทียบเซลเม็ดโลหิตที่เป็นมะเร็ง กับเซลเนื้อเยื่อผิวหนังที่ไม่ได้เป็นมะเร็งของหญิงผู้นั้น นายแพทย์ Richard Wilson กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่นักวิจัยสามารถศึกษา gene หรือเชื้อพันธ์จากผู้ป่วยได้ครบชุด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่า เกิดความผิดปกติขึ้นมาอย่างไร

นักวิจัยตรวจพบความผิดแผกแปรเปลี่ยนใน gene ในเซลที่เป็นมะเร็ง ซึ่งมีตัวหนึ่งสกัดกั้นตัวยาในการทำเคมีบำบัด และอีกสี่ตัวดูเหมือนจะทำให้กลไกในการป้องกันตัวของเซล ไม่ให้กลายเป็นเซลมะเร็งนั้นไม่ทำงาน ทำให้ไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้

ขณะนี้นักวิจัยกำลังพยายามศึกษาการกลายพันธุ์ หรือการแปรเปลี่ยนผิดปกติไปใน gene ที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ ด้วย และหวังกันว่า ผลการศึกษาวิจัยนี้ จะนำไปสู่การการปรับเปลี่ยน วิธีการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ในเวลาต่อไป ซึ่งการตรวจเลือดแบบง่ายๆ จะทำให้แพทย์ทราบถึงโครงสร้างของ gene ของผู้ป่วยแต่ละคน และจะช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค และในการตัดสินใจว่าผู้ป่วยคนไหน ควรได้รับการบำบัดรักษาอย่างไร คนไหนที่โรคมะเร็งอาจจะกลับมาอีก

นักวิจัยกล่าวว่า การเรียนรู้โครงสร้างทางพันธุกรรมของผู้ป่วยเฉพาะราย จะช่วยให้สามาราถพัฒนายาใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการต่อสู้กับโรคมะเร็งเฉพาะอย่างได้ และจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคร้้ายนี้ได้มากขึ้น


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG