ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานสุขภาพ เกี่ยวกับผลพวงของการแต่งงาน


เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว ที่นักวิจัยระบุว่า คนที่แต่งงานแล้วจะมีอายุยืนยาวกว่า และแข็งแรงกว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน หรืออาจจะเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ทางสุขภาพที่เกิดจากการแต่งงานก็ว่าได้

คุณหมอโอมาห์ ราห์แมนแห่ง Indepentdent University of Bangladesh บอกว่าหญิงหม้ายที่สามีเสียชีวิต มีแนวโน้มทีจะดำรงชีวิตได้ต่อไปดีกว่าผู้ชายที่ภรรยาเสียชีวิต หรือหย่าร้าง

คุณหมอราห์แมนบอกว่า ผู้ชายที่สูเสียภรรยา จะทุกข์ทรมานมากกว่า เพราะดูเหมือนพวกเขาจะขาดการติดต่อกับสังคมรอบข้าง เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นคนสร้างเครือข่ายทางสังคมภายในครอบครัว และเมื่อผู้ชายหย่าร้างกับภรรยา หรือภรรยาเสียชีวิต พวกเขาจะรู้สึกว่าชีวิตล้มเหลว ไม่มีใครคอยทำกับข้าว ดูแลบ้าน ทำความสะอาด ขาดการติดต่อกับเพื่อนฝูง และผู้ชายกลุ่มนี้มีอัตราการตายสูงมาก

ในขณะเดียวกันคุณหมอบอกว่า สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือ ลูกๆ จะเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความแตกต่างะหว่างสามีภรรยาที่หย่าร้าง โดยเฉพาะลูกสาว โดยจากการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง 800 ครอบครัวในหลายหมู่บ้านในบังคลาเทศพบว่า แม่ที่แก่เฒ่ามีแนวโน้มสุขภาพดี หากมีลูกสาว ไม่ว่าลูกสาวนั้นจะอยู่ด้วยกันหรืออยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม รายงานบอกว่าเพียงแค่มีลูกสาวก็พอจะเป็นหลักประกันได้ว่า สุขภาพของคุณแม่ในยามชรา น่าจะดีกว่าอย่างแน่นอน

คุณหมอราห์แมนยังบอกด้วยว่า ผลการวิจัยที่สร้างความประหลาดใจที่สุด ก็คือลูกสาวที่มีการศึกษาดี จะมีส่วนช่วยด้านสุขภาพดีเช่นกัน โดยการวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่อายุ 60 ปีขึ้นไป หากมีลูกสาวเรียนในโรงเรียนอย่างน้อย 6 ปี จะมีสุขภาพดีกว่าผู้หญิงที่มีลูกสาวที่ไม่ได้จบการศึกษาเลยถึงสามเท่า

รายงานเรื่องนี้ ตีพิมพ์อยู่ในรายงานประจำปี ของสมาคมสาธารณสุขอเมริกัน


XS
SM
MD
LG