ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ควันหลงจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ


นิสิตและนักศึกษาไทย 5 คนที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศไทย ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสหรัฐที่มีมาครบ 175 ปีในปีนี้ เดินทางไปสังเกตการณ์การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กรุงวอชิงตัน และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการลงคะแนนเสียงของคนอเมริกันที่ได้ไปเห็นมาในการให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทย

คุณธีรยุทธ์ ธีระศุภลักษณ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่า ควรจะเริ่มต้นดูกันที่การรณรงค์หาเสียง ซึ่งมีความแตกต่างกันทีเดียวระหว่างการหาเสียงในประเทศไทยกับในอเมริกา

คุณวิไลพร คงเกิด นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ตอบคำถามที่ว่า ทำไมการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้จึงได้รับความสนใจจากผู้คนทั้งในสหรัฐและต่างประเทศเป็นอย่างมาก เป็นเพราะมีผู้หญิงเข้าร่วมการแข่งขัน มีคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันลงสมัคร หรือมีปัจจัยอื่นใดนอกไปจากนี้

นิสิตปีที่สองจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณนริศรา จิระคุณ บอกว่า เท่าที่ได้สนทนากับของคนอเมริกันที่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงครั้งนี้ พวกเขามีความลำบากใจกันทีเดียวในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร

แต่คุณสินธนัน ชูวงศ์ นิสิตปีสี่จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประทับใจกับบริการสำหรับผู้ชราและผู้ที่อาจจะช่วยตนเองไม่ได้ในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณนิตยา มาพึ่งพงศ์

XS
SM
MD
LG