ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณครูเกษม ยังนิ่ง แสดงทัศนคติที่มีต่อการเมืองอเมริกัน


คุณครูเกษม ยังยิ่ง จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ในจังหวัดสตูล เป็นผู้ได้รับทุนจากสถานเอกอัครราชทูตอเมริกัน ประจำประเทศไทย ตามโครงการแลกเปลี่ยนผู้มีวิชาชีพเป็นครู ให้ไปสอนหนังสืออยู่ที่รัฐเมน และรัฐแมซซาชูเสทเป็นเวลา 10 เดือน

คุณครูเกษมบอกว่า ตนให้ความสนใจต่อการเมืองอเมริกันเป็นอย่างมาก และยังจะได้ทำงานเป็นอาสาสมัครที่คูหาเลือกตั้งอีกด้วย

รับฟังรายละเอียดการสัมภาษณ์จากคุณนิตยา มาพึ่งพงศ์XS
SM
MD
LG