ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การคาดทำนายอนาคตของสมาคม World Future Society


การคาดทำนายของสมาคม World Future Society ที่ลงในนิตยสาร The Futurist นั้น มีข้อหนึ่งระบุว่าอนาคตอาจเป็นเรื่องน่ากลัว ไม่ว่าจะทำอะไร หรือพูดอะไร จะถูกบันทึกไว้หมด และอีกข้อหนึ่งบอกว่า จะมีการทำสงครามชีวภาพแบบใหม่ ซึ่งจะใช้อินทรีย์สารหรือเชื้อโรค ซึ่งผ่านกรรมวิธีทางพันธุวิศวกรรม

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี หรือวิทยาการต่างๆ ในอนาคต ก็จะมีช่องทางแก้ปัญหาในอนาคตไว้ด้วย อย่างปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่อาจทำให้แหล่งน้ำจืดของโลก ลดน้อยลงไปนั้น นิตยสาร The Futurist บอกว่า จะมีช่องทางวิธีการใหม่ๆ ในการสนองความต้องการด้านน้ำ

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา

XS
SM
MD
LG