ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานฉบับใหม่ชี้ว่า พลเมืองโลกใช้ทรัพยากร เกินขีดความสามารถของสิ่งแวดล้อม


รายงานชิ้นใหม่ จากกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชั้นนำของโลกหลายกลุ่ม กล่าวว่าถ้าอัตราการบริโภค และการใช้ทรัพยากรของประชากรโลกยังเป็นไป อย่างที่เคยเป็นอยู่ในเวลานี้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว สภาพแวดล้อม และแหล่งทรัพยากรของโลก จะไม่สามารถรองรับ หรือตอบสนองความต้องการนี้ต่อไปได้ ในอีกไม่นานนัก

รายงานฉบับนี้ระบุว่า ขณะนี้ความต้องการใช้ทรัพยากรของโลก มีมากกว่าความสามารถที่โลก และระบบนิเวศน์จะตอบสนองได้ราว 30% และชี้ด้วยว่า ขณะนี้ 75% ของพลเมืองโลก อาศัยอยู่ในประเทศ ที่มีการใช้สอบทรัพยากร เกินกว่าขีดความสามารถของสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ที่จะปรับตัว หรือสร้างตัวเองขึ้นมา

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

XS
SM
MD
LG