ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานเรื่องโรคระบาดขององค์การอนามัยโลก


ผลของการศึกษาวิจัยขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ในหมู่ผู้ที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุต่างๆ รอบโลกนั้น เป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีและผู้ใหญ่อายุต่ำกว่าหกสิบที่อยู่ทางแอฟริกาเสียห้าสิบเปอร์เซ็นต์

องค์การอนามัยโลกรายงานว่า เมื่อปี พศ. 2547 ชาวโลกเสียชีวิตราว 59 ล้านราย ซึ่งมีเด็กๆ รวมอยู่ด้วย 10 ล้านราย

คุณโคลิน แมเธอร์ส ผู้ประสานงานขององค์การอนามัยโลก ด้านวิทยาการระบาดของโรค และภาระเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วย กล่าวว่าเห็นได้ชัดว่า ภาระเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วย การเสียชีวิตก่อนถึงวัยอันสมควร ทางแอฟริกานั้นสูงกว่าทางภูมิภาคกำลังพัฒนาอื่นๆ ในโลกถึงสองเท่าและว่าองค์ประกอบที่นับว่ามีอิทธิพลของภาระดังกล่าวนั้น คือการที่เด็กๆ ทางแอฟริกาเสียชีวิตมากกว่าภาคอื่นๆ

เขากล่าวว่า ร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิต ในแอฟริกาเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เมื่อเทียบกับบรรดาประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งเด็กๆ อายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตแค่ 1%

คุณโคลิน แมเธอร์ส กล่าวว่าในบรรดาสาเหตุที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้คนเสียชีวิตรอบโลกนั้น 4 สาเหตุเกิดจากโรคติดเชื้อ

รายงานกล่าวว่า สาเหตุสำคัญๆ ที่คร่าชีวิตพลโลกไป ได้แก่โรคหัวใจ โรคลมปัจจุบัน โรคปอดอักเสบ โรคด้านการหายใจเรื้อรัง โรคท้องร่วง เชื้อไวรัส HIV และโรคเอดส์ และวัณโรค

รายงานกล่าวต่อไปว่า ชายอายุระหว่าง 15 ปีถึง 60 ปี เสี่ยงต่อความตาย มากกว่าผู้หญิงวัยเดียวกันมาก ในทุกภูมิภาคของโลก ทั้งนี้สาเหตุสำคัญ เนื่องมาจากเป็นโรคหัวใจ และเกิดอาการบาดเจ็บมากกว่า รวมทั้งที่เกิดจากการก่อเหตุรุนแรง และการเป็นปฏิปักษ์สู้รบกัน

ในขณะที่ประชากรทางตะวันออกกลางมีจำนวนแค่ร้อยละ 8 ของประชากรโลก แต่รายงานระบุว่า คนทางตะวันออกกลางที่เสียชีวิตจากสงครามนั้น มีจำนวนร้อยละ 55 ของผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามในโลก

ทางยุโรปตะวันออก ผู้ชายอายุต่ำกว่า 60 ปี เสี่ยงต่อการตายมากกว่าภูมภาคอื่นๆ ของโลก เว้นไว้แค่แอฟริกา รายงานกล่าวว่าการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรนั้นส่วนใหญ่ เนื่องมาจากโรคหัวใจร่วมหลอดเลือด และอาการบาดเจ็บ แต่การเสพอัลกอฮอล์มากเกินเหตุ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นเช่นนั้น

คุณโคลิน แมเธอร์ส กล่าวว่า การศึกษาวิจัย พยากรณ์ว่า การบริโภคยาสูบจะทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิต ร้อยละ 10 ภายในปีพศ. 2573 แต่ทว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์อาจลดลง เนื่องจากมีการพยากรณ์ว่า ดรคดังกล่าวอาจระบาดถึงขีดสูงสุด หรือจะถึงขีดสูงสุด ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า และจำนวนผู้ที่เสียชีวิตด้วยดรคเอดส์จะลดลง

รายงานพยากรณ์ด้วยว่า ผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคที่มิใช่ดรคติดต่อ จะเพิ่มจาก 60% เป็น 75% ภายในปีพศ. 2573 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ส่อถึงการประสบความสำเร็จ รายงานกล่าวว่า พลโลกจะอายุยืนขึ้น ด้วยเหตุนี้พวกเขาจะเสียชีวิตมากขึ้นด้วยโรคมะเร็ง และโรคหัวใจ แทนที่จะเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อ ในขณะที่ยังมีอายุน้อยกว่านั้น

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG