ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้นำชาติเอเชียและยุโรป ร่วมประชุมที่กรุงปักกิ่ง แก้ปัญหาวิกฤติการเงินโลก


ผู้นำของชาติเอเชียและยุโรปซึ่งประชุมกันที่กรุงปักกิ่ง นครหลวงของจีน ระบุว่า ความพยายามในขณะนี้ที่จะแก้ปัญหาวิกฤติการเงินโลก ยังไม่เพียงพอ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันมากขึ้น

ผู้นำจากเอเชียและยุโรปกว่า 40 ประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ร่วม เรียกร้องความร่วมมือเพื่อจัดการกับวิกฤติการเงิน ขณะเดียวกันก็ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนความพยายามที่จะปฏิรูประบบการเงินและการคลังระหว่างประเทศ

ในแถลงการณ์ร่วมยังได้เรียกร้องให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ แสดงบทบาทเป็นผู้นำในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีเหวิน เจียเป่า ของจีน กล่าวว่า มีความจำเป็นที่ทุกประเทศต้องแสดงความเชื่อมั่น ร่วมมือ และรับผิดชอบเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งความร่วมมือเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะทำให้ประเทศมีความเข้มแข็งสามารถเอาชนะความยากลำบากได้

นายเหวิน บอกว่า ทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว จะต้องดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดการเงิน เพื่อทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจมากขึ้น นอกจากนี้แต่ละประเทศจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมการเงินและการออกกฏระเบียบเพื่อควบคุม นายกรัฐมนตรีจีน ยังกล่าวด้วยว่า แม้เศรษฐกิจจีนไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากวิกฤติการเงินครั้งนี้ แต่ก็จะได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกชะลอตัวลง

ในการประชุมผู้นำชาติเอเชียและยุโรปครั้งนี้ ยังได้หารือถึงเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน ปัญหาความยากจน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ซึ่งนายโฮเซ่ มานูเอล บาร์โรโซ่ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่า วิกฤติการเงินไม่ใช่เหตุผลให้เลื่อนพันธกรณีที่ประเทศต่างๆ ให้ไว้ว่าจะต่อสู้กับภาวะโลกร้อน

นายบาร์โรโซ่ ระบุว่า จำเป็นต้องมีข้อตกลงระดับโลกและอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแต่ด้วยความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าเมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันแล้วก็จะบรรลุข้อตกลงได้

การประชุมผู้นำของชาติเอเชียและยุโรปจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นเพียงเวทีการหารือ แต่จากปัญหาวิกฤติการเงินในปัจจุบัน ทำให้เน้นความสนใจมาที่การหาวิธีแก้ปัญหา

วิกฤติการเงินเริ่มที่สหรัฐฯ เมื่อเกิดปัญหาหนี้เสียจำนวนมโหฬารในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ธนาคารใหญ่หลายแห่งต้องปิดหรือถูกควบรวมกิจการ วิกฤติสินเชื่อทำให้การบริโภค การลงทุนและการค้าโลกชะลอตัว รัฐบาลสหรัฐจะจัดประชุมสุดยอดวิกฤติการเงินในเดือนหน้า ซึ่งผู้นำจากชาติเอเชียและยุโรปให้การสนับสนุนการประชุมครั้งนี้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG