ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจอเมริกันจากทำเนียบขาว


ทำเนียบขาวกล่าวว่า เศรษฐกิจอเมริกันกำลังพยายามที่จะขยายตัว และสร้างงาน ทั้งๆ ที่รัฐบาลอเมริกันใช้มาตรการหลายอย่างอย่างจริงจังเพื่อกอบกู้ฐานะของสถาบันการเงินและเพื่อช่วยผ่อนคลายให้สินเชื่อหายตึงตัว

ตามกฏนั้น บรรดาผู้แถลงข่าวของทำเนียบขาวจะหลีกเลี่ยงการพยากรณ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจอย่างสุดกำลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ลู่ทางด้านการเงินของสหรัฐในอนาคตนั้น ไม่แจ่มใสเลย

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าทึ่งมากที่เลขานุการฝ่ายการแถถลงข่าวของ ปธน.บุช เดนา เปริโน พูดออกมาทุกอย่าง เว้นไว้แต่การบอกว่า สหรัฐอาจจะประสบภาวะเศรษฐกิจซบเซา เธอบอกว่า ถ้าเศรษฐกิจไม่ขยายตัวเลย 2 ไตรมาสติดต่อกัน แปลว่าเศรษฐกิจประสบภาวะซบเซา ก่อนหน้านั้นในวันพุธ กระทรวงแรงงานรายงานว่า ชาวอเมริกันที่ยื่นคำร้องขอรับสวัสดิการยามว่างงานจากรัฐบาลนั้น มีจำนวนเพิ่มขึ้น

รับฟังรายละเอียดจากคุณเจษฎา สีวาลี

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG