ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องเชื้อพันธุ์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด


นักวิทยาศาสตร์ศึกษาพบ gene หรือเขื้อพันธุ์ที่มักกลายรูปผิดปกติ มากกว่า 20 ตัว ในเซลตัวอย่างเนื้อเยื่อจากคนที่เป็นมะเร็งปอดชนิดที่เป็นกันมากที่สุด

นักวิจัยกล่าวว่า การค้นพบนี้เปิดช่องทางสำหรับการพัฒนาวิธีการบำบัดรักษาผู้ป่วยเฉพาะราย

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งชนิดที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุด ปีหนึ่งๆ มีคนเป็นมะเร็งปอดราว หนึ่งล้านคนทั่วโลก ราว 90 % ของจำนวนนั้นเป็นคนสูบบุหรี่และเคยสูบบุหรี่ และราว 10 % ไม่ได้สูบบุหรี่

นักวิจัยด้านพันธุศาสตร์ของ 3 สถาบันในสหรฐศึกษาพบ gene หรือเขื้อพันธุ์ที่มักกลายพันธุ์ผิปกติไป 26 genes ในคนที่เป็นมะเร็งปอดขนิด adenocarcinoma ซึ่งเป็นชนิดที่คนเป็นกันมากที่สุด นักวิจัยใช้เทคโนโลจีล่าสุดในการศึกษาด้านพันธุศาสตร์ตรวจ genes 625 genes จากตัวอย่างเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งจากผู้ป่วยมะเร็งปอด 188 คน จากการศึกษาเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของ genes จากเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็ง กับ DNA ในเนื้อเยื่อปกติของผู้ป่วยคนเดียวกัแต่ละคน นักวิจัยพบว่า ความเปลี่ยนแปลงนั้นที่เรียกว่า somatic mutation นั้นไม่สืบทอดกันและไม่ได้เกิดขึ้นในที่อื่นของร่างกาย

Matthew Meyerson แห่งสถาบัน BROAD ที่ Massachusetts Institute of technology [MIT] นครบอสตันกล่าวว่า somatic mutation ใน genes ดังกล่าวมีความสำคัญเพราะ genes นั้นอาจเป็นเป้าหมายของการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งเป็นรายๆ ไปได้

Richard Wilson แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Washington เมือง St. Louis รัฐ Missouri ผู้ร่วมงานวิจัยนี้ กล่าวว่า น่าจะมีสามารถพัฒนาตัวยาสำหรับเคมีบำบัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งตัวยาที่จะทำให้ชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นได้ด้วย

งานวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยผังเชื้อพันธุ์มนุษย์แห่งชาติ National Human Genome Research Instituteนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแคตตาล็อกการกลายรูปผิดปกติของ genes ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปอด

XS
SM
MD
LG