ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นโยบายมอบเสรีภาพให้แก่เกษตรกร ในการซื้อที่ดิน ของประเทศจีน


เมื่อไม่นานนี้ รัฐบาลจีนเพิ่งจะประกาศว่าเกษตรกรจีนจะมีสิทธิในที่ดินมากขึ้น เพื่อให้ใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เวลานี้จีนกำลังลดความสำคัญของนโยบายที่จะมอบเสรีภาพให้แก่เกษตรกรในการซื้อขายสิทธิในที่ดินของตนเอง

เมื่อไม่กี่วันมานี้ สื่อของทางการจีนรายงานถึงนโยบายใหม่ที่จะช่วยให้ครอบครัวเกษตรกรชาวจีนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและช่วยสร้างความเจริญในเขตชนบท นั่นคือนโยบายที่อนุญาตให้เกษตรกรสามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือหรือให้เช่าสิทธิในการครอบครองที่ดินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลท้องถิ่นได้ ซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่าจะช่วยให้สามารถจัดการผลผลิตทางการเกษตรได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาระดับสูงของรัฐบาลจีนกล่าวว่านโยบายนี้ไม่ใช่ของใหม่ และเป้าหมายที่แท้จริงคือการป้องกันไม่ให้มีการค้าขายที่ดินอย่างผิดกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเพื่อเพิ่มโอกาสด้านการทำงานให้แก่เกษตรกรมากขึ้น

นาย Chen Xiwen ผอ.กลุ่มการทำงานเพื่อชนบทในประเทศจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การซื้อขายแลกเปลี่ยนสิทธิในที่ดินอย่างถูกกฎหมายในประเทศจีนนั้นมีมานานกว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งนโยบายใหม่นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความกังวลของรัฐบาลจีน

คุณ Chen บอกว่านโยบายใหม่กำหนดว่าการเปลี่ยนเจ้าของสิทธิในที่ดินนั้นต้องทำตามกฎหมายและด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ถูกบังคับ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเข้ายึดครองที่ดินอย่างไม่ถูกต้อง ก่อนหน้านี้ เกษตรกรจีนจำนวนมากถูกเจ้าหน้าที่ที่ฉ้อฉลบังคับให้ย้ายออกจากที่ดินที่ถือครองอยู่ เพื่อนำที่ดินนั้นไปขายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมหรือทำธุรกิจด้านอื่นๆ การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดการประท้วงขึ้นทั่วไปตามชนบทจีน และยิ่งทำให้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินเพื่อการเกษตรในประเทศจีนลุกลามมากยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกัน ที่ผ่านมารัฐบาลจีนพยายามลดช่วงห่างรายได้ระหว่างคนในเมืองกับชนบทด้วยการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและพัฒนาในเขตชนบท รวมทั้งอนุญาตให้ประชาชนในชนบทอพยพเข้าไปทำงานในเมืองได้

อย่างไรก็ตาม คุณ Chen Xiwen เห็นว่ารัฐบาลจีนไม่ควรอนุญาตให้เกษตรกรนำสิทธิในที่ดินหรือบ้านไปจำนองกับธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ เพราะอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียปัจจัยการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานเหล่านั้น จนนำไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆ

นักทำงานเพื่อชนบทผู้นี้บอกว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งที่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายต้องเผชิญก็คือ การที่เกษตรกรซึ่งสูญเสียที่ดินและบ้าน พากันเดินทางไปหางานทำในเมือง เกิดปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมและอัตราการเกิดอาชญากรรมในเมืองสูงขึ้น เป็นการเติบโตอย่างไร้เสถียรภาพซึ่งจีนจะไม่ดำเนินรอยตามแนวทางนั้นเด็ดขาด

ตามหลักนั้นที่ดินทั้งหมดในประเทศจีนเป็นของรัฐบาลจีน โดยเกษตรกรจะได้สิทธิในการเช่าที่ระยะยาวเพื่อใช้ที่ดินนั้น ซึ่งนโยบายใหม่ช่วยยืนยันถึงจุดยืนในเรื่องนี้ได้ดี และเป็นการบ่งบอกว่าที่ดินที่ผ่านการซื้อขายเปลี่ยนมือนั้น นำไปใช้ทำอย่างอื่นมิได้ นอกจากเกษตรกรรม

XS
SM
MD
LG