ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในออสเตรเลีย


การที่เศรษฐกิจเติบโต ไม่ได้นำมาแต่ปัญหาสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมีปัญหาที่อยู่อาศัยตามมาอีกด้วย

เวลานี้ ออสเตรเลียกำลังเผชิญกับปัญหาที่อยู่อาศัยขาดแคลน เนื่องจากมีคนต่างชาติจำนวนมหาศาลอพยพเข้าไปอยู่อาศัย และทำงานในออสเตรเลียในระดับสูงสุด เป็นประวัติการณ์ ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า อาจต้องมีการสร้างบ้านใหม่เพิ่มถึงปีละ 4 หมื่นหลัง จึงจะเพียงพอต่อความต้องการที่มีอยู่ในปัจจุบัน


ปีหน้ารัฐบาลออสเตรเลีย มีแผนจะใช้นโยบายเปิดรับคนต่างชาติให้อพยพ เข้าไปอาศัย และทำงานในออสเตรเลียราว 3 แสนคน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานจำนวนมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมานานถึง 15 ปี นั่นหมายความว่าออสเตรเลียจะมีจำนวนคนต่างชาติอพยพสูงสุด ในรอบกว่า 60 ปี คนต่างชาติเหล่านั้น มีทั้งพวกที่ได้รับวีซ่าพำนักอาศัยแบบถาวร และแบบชั่วคราว ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แ่กลุ่มคนทำงานที่มีความเชี่ยวชาญ กลุ่มผู้ที่มีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ หรือถือสัญชาติออสเตรเลีย และกลุ่มที่อพยพมา เนื่องจากประเด็นทางมนุษยธรรม

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณธัญญาภรณ์ สุนทรวงษ์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG