ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ILO สำรวจพบช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน กำลังขยายกว้างขวางเพิ่มขึ้น


องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO สำรวจพบว่า ช่องว่างระหว่างคนร่ำรวยกับคนยากจนกว้างขวางมากและกำลังขยายกว้างออกไปอีก แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะทำให้มีงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้นหลายล้านงานตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 ก็ตาม

ILO เห็นว่า จำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานปฏิรูปปรับโครงสร้างระยะยาว

ตามรายงานประจำปีของ ILO นั้น ความไม่เสมอภาคไม่สมดุลของรายได้ในระดับหนึ่ง มีประโยชน์ในการเป็นรางวัลลสำหรับความอุตสาหะพยายาม ความสามารถพิเศษ และความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นในการทำงาน แต่ความไม่สมดุลในรายได้อย่างล้นเหลือ อาจมีผลในทางไม่ก่อประโยชน์และยังความเสียหายต่อเศรษฐกิจส่วนใหญ่ได้

Raymond Torres ผู้อำนวยการโครงการแรงงานศึกษาของ ILO กล่าวว่า มีหลักฐานที่ว่า เมื่อมีความไม่เสมอภาคในรายได้มากเกินไป ทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพในสังคมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาอัตราอาชญากรรม และปัญหาสังคมอื่นๆ นอกจากนั้น การสนับสนุนทางการเมืองสำหรับนโยบายส่งเสริมการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนของต่างประเทศโดยตรง ซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาจมีกำลังน้อยลง หากกลุ่มรายได้ระดับกลางและระดับต่ำคิดว่าพวกตนไม่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตขยายตัวนั้นๆ

รายงานประจำปีของ ILO ตั้งข้อสังเกตว่า ช่องว่างระหว่างรายได้ของผู้บริหารระดับสูงกับของลูกจ้างพนักงานทั่วไป ขยายกว้างออกไป อย่างเมื่อปีที่แล้ว บรรดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทใหญ่ๆ ในสหรัฐ 15 บริษัท มีรายได้สูงกว่าลูกจ้างพนักงานทั่วไปกว่า 520 เท่า เพิ่มจากที่มากกว่ากว่า 340 เท่าในปี 2546

ในออสเตรเลีย เยอรมันนี ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ และอัฟริกาใต้ก็มีสภาพการณ์ในรูปแบบเดียวกันนี้ ซึ่งบรรดาผู้บริหารได้รับเงินเดือนมากมายเกินสมควร

จากการสำรวจของ ILO แสดงว่า รายได้ของบรรดาผู้บริหารเหล่านั้นมักจะไม่สัมพัีนธ์กับผลงานของบริษัทเสมอไป และความไม่สัมพันธ์ดังกล่าวมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสะท้อนถึงความบกพร่องของสถาบัน

ผลกระทบในระยะสั้นของวิกฤติการณ์การเงินในปัจุบัน อาจหมายถึงการลดรายได้ทีไม่สมดุลดังกล่าว เพราะคนที่อยู่ในข่ายรายได้สูงมักเล่นหุ้นมากและตอนนี้ราคาหุ้นตกฮวบฮาบ จากวิกฤติการณ์ก่อนๆ แสดงให้เห็นว่าคนเหล่านี้อยูู่่ในฐานะล่อแหลมที่สุดต่อการที่จะได้รับผลกระทบใหญ่หลวงที่ติดตามมา

รายงานของ ILO เตือนว่า ความไม่เสมอภาคทางรายได้ที่มากเกินไป จะทำให้จักรกลตัวหนึ่งของการขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจ คือความต้องการภายในประเทศอ่อนกำลังลง

รายงานระบุว่า ประชาชนหลายร้อยล้านคนผู้ไม่มีส่วนในผลประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื่อไม่นานมานี้ ต้องเข้ามาร่วมรับภาระความเสียหายของวิกฤติการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากด้วย

XS
SM
MD
LG