ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นโยบายให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ของผู้สมัครเลือกตั้งตำแหน่ง ปธน.สหรัฐ


ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งสองคน ต่างมีนโยบายเรื่องการพยายามทำให้ความช่วยเหลือที่ให้แก่ประเทศต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้วยการรวมความร่วมมือขององค์การ ความช่วยเหลือต่างๆ ในสหรัฐ และการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศขึ้นใหม่ ที่สามารถทำงานด้านมนุษยธรรมได้อย่างรวดเร็ว

แนวนโยบายของพรรครีพับลิกันระบุไว้ว่า หากวุฒิสมาชิกจอห์น แมคเคนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะมีการทบทวนกฎหมายความช่วยเหลือระหว่างประเทศใหม่ ซึ่งนักรณรงค์เพื่อการพัฒนาต่างให้ความเห็นว่า กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นบัญญัติขึ้นตั้งแต่ยุคสงครามเย็นและสมควรได้รับการแก้ไขให้ทันสถานการณ์ในปัจจุบัน

คุณ Trevor Keck ผู้ร่วมทำงานกับกลุ่ม Friends Committee on National Legistration ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่า เวลานี้มี 12 กระทรวง 25 หน่วยงาน 50 สำนักงานในรัฐบาลสหรัฐ ที่ทำงานเกี่ยวกับความช่วยเหลือให้ ต่างประเทศ แนวความคิดของการปฏิรูปคือการทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีขึ้น ระหว่างหน่วยงานเหล่านั้นภายใต้การดูแลขององค์กรใหญ่คือองค์กรพัฒนา ระหว่างประเทศหรือ USAID

ทางด้านวุฒิสมาชิกโอบาม่าระบุว่า เขามีนโยบายสร้างองค์การพัฒนาใน ระดับรัฐมนตรีที่เน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน และสัญญาว่าจะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างพลเรือนกับกองทัพเพื่อช่วยในการต่อต้านการก่อการ ร้ายและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศต่างๆ ภายใต้คณะทำงานที่เรียกว่า Mobile Development Teams ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการ ต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม และ USAID รวมทั้งจัดตั้งหน่วยให้ความช่วยเหลือด้านพลเรือนที่รวบรวมอาสาสมัครจากสาขาอาชีพต่างๆ เช่น หมอ วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร เพื่อคอยช่วยเหลือบูรณะฟื้นฟูประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

สำหรับวุฒิสมาชิกแมคเคนได้เสนอให้จัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศกลุ่ม ใหม่ที่สามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นการฉุกเฉินได้และช่วย ส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ เรียกว่า องค์กรสันนิบาตประชาธิปไตย ซึ่งคุณ Brett D. Schaefer นักวิเคราะห์แห่งมูลนิธิ Heritage อธิบายแนวคิด ดังกล่าวไว้ว่าองค์กรสันนิบาตประชาธิปไตยนั้นคือกลุ่มประเทศ ที่สนับสุนนหลักการในการปกครองตามหลักกฎหมาย โดยจะมีลักษณะที่เป็น ทางการน้อยกว่าองค์การสหประชาชาติ และประเทศสมาชิกอาจร่วมมือกันเพื่อ สนับสนุนภารกิจเฉพาะ เช่นการสังเกตการเลือกตั้งหรือช่วยเหลือด้านตุลาการ ในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรืออาจแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยในบางประเทศ เป็นต้น

วุฒิสมาชิกแมคเคนยังเสนอด้วยว่า จะพยายามตรวจสอบประสิทธิผล ของความช่วยเหลือที่ส่งไปยังประเทศต่างๆ และรับปากว่าจะขจัดปัญหา การใช้สิ่งของหรือเงินบริจาคเหล่านั้นไปในทางที่ผิด โดยจะเพิ่มการบริจาค ให้แก่ประเทศที่นำความช่วยเหลือเหล่านั้นไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

XS
SM
MD
LG