ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พิธีลงนามเรื่องการพัฒนาพลังงาน ที่มาจากการหลอมนิวเคลียร์


สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA และ ITER หรือองค์การเครื่องปฏิกรณ์เธอร์โมนิวเคลียร์ แบบทดลองระหว่างประเทศ ลงนามกันในข้อตกลงเมื่อเร็วๆ นี้ ในเรื่องการพัฒนาพลังงานที่มาจากการหลอมนิวเคลียร์

ข้อตกลงดังกล่าวมีพิธีลงนามกันที่ที่ประชุมเรื่องพลังงานจากการหลอมตัวของนิวเคลียสขององค์การสหประชาชาติทีนครเจนีวา

ปีนี้ยังเป็นโอกาสครบรอบ 50 ปีของการประชุมเรื่องปรมาณูเพื่อสันติภาพ ที่ถือกันว่าเป็นเวทีสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่จะมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานและความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชากรโลก

และแม้ว่า การประชุมเรื่องปรมาณูเพื่อสันติภาพครั้งแรกจะมีขึ้นในช่วงที่โลกยังอยู่ในยุคสงครามเย็น เวลานี้ ซึ่งเป็นยุคหลังสงครามเย็น ปรากฏว่า การค้นคว้าวิจัยเรื่องพลังงานจากการหลอมตัวของนิวเคลียสมีความก้าวหน้า เพราะความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆที่ไม่ได้เป็นมิตรกันมาก่อน

นาย Kaname Ikeda ผู้อำนวยการของ ITER กล่าวว่า สหภาพยุโรป หรือ EU สหรัฐ รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และอินเดีย ให้คำมั่นที่จะร่วมกันสร้างเครื่องปฏิกรณ์ที่ว่านี้ให้ได้

ผู้อำนวยการของ ITER กล่าวว่า การก่อสร้างจะใช้เวลา 10 ปี และอีก 20 ปีสำหรับการปฏิบัติการและการทำงานอื่นๆ และเพราะว่า เป็นโครงการระยะยาว จึงหวังว่า บรรดาประเทศสมาชิกของข้อตกลงฉบับนี้ จะให้การสนับสนุน

กำลังมีการสร้างปฏิกรณ์พลังงานจากการหลอมตัวของนิวเคลียสในภาคใต้ของฝรั่งเศส ใกล้กับศูนย์นิวเคลียร์ของฝรั่งเศส มูลค่าของการก่อสร้างประมาณ หนึ่งหมื่นสามพันล้านดอลล่าร์

การหลอมตัวของนิวเคลียสเป็นกระบวนการเดียวกันกับที่สร้างพลังงานให้กับดวงอาทิตย์และดวงดาวอื่นๆ เกิดจากปฏิกิริยาของอะตอมเบาสองตัว อย่างเช่นอะตอมของไฮโดรเจน ที่รวมตัว หรือหลอมตัวเข้าด้วยกัน ก่อตัวเป็นอะตอมที่หนักขึ้น อย่างเช่น อะตอมของฮีเลี่ยม (Helium) และในกระบวนการนั้น บางส่วนของมวลไฮโดรเจนแปรสภาพเป็นพลังงาน

นักวิทยาศาสตร์พยายามมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว ที่จะอาศัยใช้การหลอมตัวแบบที่มีการควบคุมนี้ เป็นแหล่งพลังงาน เพราะเชื้อเพลิงที่จะใช้ มีอยู่ทั่วไป และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ค่อนข้างสะอาด ไม่ปล่อยมลพิษ แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ ปริมาณพลังงานที่ต้องใช้เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ต้องการ ยังสูงกว่าผลผลิตที่ได้

แต่นักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่า พลังงานจากการหลอมตัวของนิวเคลียส จะเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ไม่แพง ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อระบบนิเวศ และจะไม่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น นอกจากนี้ สารไทรเทียม (Tritium) ที่ต้องใช้ในการหลอมตัวของนิวเคลียส ยังไม่เป็นสารที่จะนำไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG