ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Paul Krugman เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์


รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เป็นรางวัลสุดท้ายสำหรับปีค.ศ. 2008 นี้ และคณะกรรมการโนเบลประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์มอบรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์สำหรับปีนี้ให้กับ นักเศรษฐศาสตร์อเมริกัน Paul Krugman

ศาสตราจารย์ Paul Krugman ของมหาวิทยาลัย Princeton กล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อวันอาทิตย์ ก่อนจะรู้ว่าจะได้รับรางวัลโนเบล ตำหนิกระทรวงการคลังสหรัฐที่ไม่มีนโยบายจัดการกับปัญหาการเงิน ทำให้ขาดความเชื่อมั่น และเมื่อเข้าแก้ไขปัญหาก็ใช้เวลานานเกินไป ไม่ทันต่อเหตุการณ์

และในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หลังจากที่รู้ว่าได้รับรางวัลโนเบล นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับจะช่วยให้เขาได้เป็นที่รู้จักมักคุ้นมากขึ้น และพูดถึงวิกฤติเศรษฐกิจโลกขณะนี้ว่า เป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก

คณะกรรมการโนเบลระบุผลงานชิ้นสำคัญของศาสตราจารย์ Paul Krugman ที่ทำให้ตัดสินใจมอบรางวัลปีนี้ให้ คือ ทฤษฎีการค้าใหม่ หรือ new trade theory และ new economic geography หรือ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ ที่สามารถอธิบายได้ว่า ทำไม Toyota จึงขายรถได้ในเยอรมนี และทำไม Mercedes-Benz จึงเข้าไปขายรถได้ในญี่ปุ่น ศาสตราจารย์ Edward Glaeser นักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ยกย่องว่า ทฤษฎีการค้าใหม่นี้ ผูกโยงเรื่องโลกาภิวัฒน์เข้าไปได้อย่างลงตัว และอาศัยทฤษฎีการแข่งขันแบบผูกขาด หรือ monopolistic competition ของ Edward Chamberlain เป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์

ส่วนแนวคิดเรื่องภูมิศาสตร์เศรษฐกิจใหม่นั้น อธิบายเรื่องการค้ากับแหล่งที่อยู่ของผู้คนและสถานที่ทำธุรกิจ โดยมีสมมุติฐานว่า แรงงานสามารถโยกย้ายที่อยู่ได้อย่างเสรี แนวคิดเรื่องนี้นำมาใช้อธิบายได้ว่า ทำไมบริษัทธุรกิจและแรงงานจึงไปรวมตัวอยู่ในที่เดียวกัน

ศาสตราจารย์ Paul Krugman ยังเขียนคอลัมน์ วิเคราะห์ทั้งเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจลงเป็นประจำในหนังสือพิมพ์ New York Times ด้วย


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG