ลิ้งค์เชื่อมต่อ

5 นักศึกษาไทยจากสถาบันต่างๆ เยือนกรุงวอชิงตัน


เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีกลุ่มนักศึกษาไทย 5 คน เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล มหาวิทยาลัยนเรศวรที่จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางมาสหรัฐโดยความสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศของไทย

นักศึกษากลุ่มนี้ได้มีโอกาสมาสังเกตการณ์ หรือเข้าชม เยี่ยมชม หน่วยงานของรัฐบาลอเมริกันบางหน่วยงาน และได้แวะไปสังเกตการณ์มหาวิทยาลัยบางแห่งที่กรุงวอชิงตัน

คุณนิตยา มาพึ่งพงศ์ ได้มีโอกาสพบปะสนทนากับนักศึกษากลุ่มนี้ และได้บันทึกแง่คิดมุมมองของนักศึกษากลุ่มนี้มาเสนอ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG