ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ดอน ปรมัตถ์วินัย เรื่องการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ


การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนั้นมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจหลายหัวข้อ

คุณเจษฎา สีวาลีของวอยซ์ ออฟ อเมริกาภาคภาษาไทยซึ่งเดินทางไปสังเกตการณ์การประชุมข้างต้นที่นครนิวยอร์กมีโอกาสพบสนทนากับเอกอัครราชทูต ดอน ปรมัตถ์วินัย หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและสอบถามทัศนะของท่านเอกอัครราชทูตเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจที่สุดของการประชุมและบันทึกมาเสนอดังต่อไปนี้

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฏา สีวาลี

XS
SM
MD
LG