ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Green Job งานที่สร้างจากการใช้แหล่งพลังงานทดแทน


รายงานฉบับใหม่ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ระบุว่า การต่อสู้กับปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สามารถสร้างงานใหม่ ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาได้หลายล้านตำแหน่งเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม รายงานเตือนว่าในบางภาคธุรกิจอาจจะต้องยอมลดจำนวนพนักงานลง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

รายงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ที่จัดทำร่วมกับ โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติและองค์กรลูกจ้างสากลฉบับใหม่นี้ คือรายงาน ที่ครอบคลุมที่สุดนับตั้งแต่มีการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวกันมา โดยนอกจากจะกล่าวถึงความพยายามแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ อากาศโลกแล้ว ยังระบุด้วยว่าเศรษฐกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถสร้างงานได้ จำนวนมากในหลายภาคธุรกิจ

คุณสตีเฟ่น เพอร์ซี่ย์ ผอ.ฝ่ายนโยบายของ ILO กล่าวว่าการต่อสู้กับปัญหา สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สามารถสร้างงานใหม่ทั้งในประเทศ พัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาได้หลายล้านตำแหน่ง แม้ว่าจะมีบางภาคธุรกิจ ที่ต้องเสียตำแหน่งงานบ้างก็ตาม

คุณสตีเฟ่น เพอร์ซี่ย์ ระบุว่าโดยเฉพาะในส่วนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเชื้อเพลิง จากฟอสซิลอาจจะต้องมีการลดจำนวนพนักงานลง ในขณะที่อุตสาหกรรมด้าน พลังงานแสงอาทิตย์และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น คุณเพอร์ซี่ย์ คาดว่าภาพ รวมการจ้างงานทั้งหมดน่าจะดีขึ้นในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดูเหมือน ระดับการจ้างงานในอนาคตจะสดใส แต่รายงานบอกว่า ตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นอาจจะ หมายถึงลักษณะงานที่ยากขึ้น อันตรายและสกปรกมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศ กำลังพัฒนาเช่นงานด้านการเกษตรและการหมุนเวียนสิ่งของต่างๆกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมักจะเป็นงานที่ค่าจ้างต่ำ ไม่ปลอดภัยและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพคนงาน

ผอ.ฝ่ายนโยบายของ ILO แนะนำว่า ผู้จัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมควรคำ นึงถึงผลที่ตามมาด้านการจ้างงานประกอบไปกับการกำหนดนโยบายต่างๆ ด้วย

คุณสตีเฟ่น เพอร์ซี่ย์ กล่าวว่างานที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่การแก้ไขปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องเร่งด่วนเช่นกัน โดยทั้งสองเรื่องนี้สามารถทำ ควบคู่กันได้ ทั้งการจัดให้มีงานที่ดี การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน การสร้างโอกาสการจ้างงาน รวมทั้งการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

รายงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศระบุว่า ตลาดสินค้าและบริการ ด้านสิ่งแวดล้อมจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในปี 2020 เป็น 2,700 ล้านดอลล่าร์ โดยครึ่งหนึ่งของมูลค่าการตลาดดังกล่าวอยู่ในส่วนของการประหยัดพลังงาน รวมทั้ง การสร้างความสมดุลในระยะยาวของการคมนาคม แหล่งน้ำสะอาด สุขาภิบาลและ การกำจัดขยะ รายงานยังบอกด้วยว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีการจ้างงานในภาค การผลิตพลังงานทางเลือกใหม่ราว 2 ล้าน 3 แสนตำแหน่ง และคาดว่าภายในปี 2030 การจ้างงานในส่วนของภาคการผลิตพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์จะเพิ่ม เป็นเกือบ 8 ล้าน 5 แสนคน และว่าปัจจุบัน ภาคการผลิตพลังงานทางเลือกใหม่มีการ สร้างงานใหม่ๆมากกว่าภาคการผลิตพลังงานจากฟอสซิลเสียอีก โดยตัวอย่าง ของประเทศที่อุตสาหกรรมด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจสีเขียวกำลัง เติบโตในเวลานี้ ได้แก่ จีน อินเดีย บราซิล อาฟริกาใต้ รวมทั้งไนจีเรียด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG