ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แผนกู้ปัญญาวิกฤติของปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐ


ในขณะที่รัฐสภาสหรัฐกำลังพิจารณาแผนกอบกู้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ด้วยการใช้เงินงบประมาณ 7 แสนล้านดอลล่าร์เข้าซื้อหนี้เสียของสถาบันการเงินต่างๆ อยู่นั้น ทางสว.บารัค โอบาม่า และสว.จอห์น แม็คเคน ก็กล่้าวว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในแผนการใช้เงินจำนวนมากของรัฐบาลที่ว่านี้

ในขณะนี้ทั้งสว.บารัค โอบาม่า และสว.จอห์น แม็คเคน มีความเห็นคล้ายๆ กัน ในเรื่องเงื่อนไขและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ตนอยากเห็น โดยสว.โอบาม่าของพรรคเดโมแครตนั้นบอกว่าตนอยากให้รัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับควบคุมมากขึ้นจากการใช้เงิน 7 แสนล้านดอลล่าร์เข้าซื้อหนี้เสียครั้งนี้

สว.แม็คเคนบอกว่าการควบคุมดูแลนั้นมีความสำคัญ เพราะเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาอันเกิดจากการควบคุมดูแลอย่างหละหลวม ได้ด้วยแผนการซึ่งไม่มีมาตรการเพื่อติดตามตรวจสอบและควบคุมอย่างแน่นอน

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG