ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานจัดอันดับความโปร่งใสของประเทศต่าง ประจำปี 2008


รายงานการสำรวจขององค์กรตรวจสอบการทุจริตระหว่างประเทศ Transparency International ประจำปี 2008 จัดอันดับความโปร่งใสของประเทศ ต่างๆ โดยในรายงานระบุว่า ปัจจุบันปัญหาการคอร์รับชั่นกำลังคุกคามความพยายาม แก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศกำลังพัฒนา และว่าควรมีการควบคุมตรวจสอบ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าความช่วยเหลือเหล่านั้น จะถูกส่งไปยังผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ

องค์กรตรวจสอบการทุจริตระหว่างประเทศ Transparency International พิจารณาปัจจัยต่างๆใน 180 ประเทศทั่วโลกเพื่อจัดอันดับ่วาประเทศใดได้รับการ ยอมรับจากนานาชาติว่ามีความโปร่งใส น่าเข้าไปลงทุนหรือส่งความช่วยเหลือต่างๆ ไปให้มากที่สุด ผลการจัดอันดับปรากฎว่าเดนมาร์กยังคงอยู่ในอันดับ 1 เหมือนปีที่แล้ว นิวซีแลนด์ตามมาที่ 2 และสวีเดนคือประเทศที่ 3 ที่ Transparency International บอกว่ามีความโปร่งใสมากที่สุดและมีการทุจริต คอร์รับชั่นน้อยที่สุด ในขณะเดียวกัน Transparency International ระบุว่าโซมาเลียคือประเทศที่มีการทุจริตคดโกงมากที่สุดในอันดับที่ 180 ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและสงครามในประเทศ

คุณ Casey Kelso จนท.ของ Transparency International กล่าวกับผู้สื่อข่าว วีโอเอว่า ทุกฝ่ายพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งตรวจสอบความช่วยเหลือ ทุกอย่างที่เข้าไปในโซมาเลียเพื่อไม่ให้เข้ากระเป๋าใครคนใดคนหนึ่ง แทนที่จะนำไป ใช้จัดหาการศึกษา สาธารณสุขและแหล่งน้ำดื่มให้แก่ประชาชน

นอกจากโซมาเลียแล้ว อิรักและพม่าซึ่งอยู่ที่อันดับ 178 และ 179 ก็เป็น อีก 2 ประเทศที่นักลงทุนและผู้ส่งความช่วยเหลือจากทั่วโลกต่างขยาดเรื่องความ โปร่งใสของรัฐบาล ซึ่งก็ส่งผลให้การพัฒนาและอัตราการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจในประเทศเหล่านั้นอยู่ในระดับต่ำตามไปด้วย และส่งผลลบต่อประชากร ที่ยากจนที่สุดของประเทศ ซึ่งคุณ Casey Kelso แห่ง Transparency International แนะนำว่าบรรดาองค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศควรใช้ความ ระมัดระวังมากขึ้นในการส่งความช่วยเหลือให้แก่ประเทศยากจนต่างๆ

คุณ Kelso บอกว่า ควรมีการตรวจสอบและประเมินอย่างใกล้ชิดว่าความช่วย เหลือโดยเฉพาะเงินที่ส่งไปให้แก่ประเทศกำลังพัฒนานั้น ไปถึงมือคนยากจนที่สุด มากหรือน้อยแค่ไหน ถูกฉ้อฉลตกหล่นระหว่างทางไปเท่าไหร่ ในขณะเดียวกัน นักธุรกิจและนักลงทุนก็ไม่ควรเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ หรือจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ เสียเอง

นอกจากประเทศที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว อันดับความโปร่งใสของประเทศอื่นๆ ในรายงานของ Transparency International ประจำปีนี้ ก็เช่น สิงคโปร์อยู่ที่ 4 อเมริกาอยู่ในอันดับที่ 18 เท่ากับญี่ปุ่น จีนอยู่ที่ 72 และไทยอยู่ในอันดับที่ 80 จาก 180 ประเทศ ดีขึ้นจากอันดับที่ 84 เมื่อปีที่แล้วเล็กน้อย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG