ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ตะเกียงพลังงานไฟฟ้า แสงสว่างสำหรับชาวชนบทของอินเดีย


ในอินเดียซึ่งมีประชากรมากกว่า 1,100 ล้านคนนั้น ประชาฃนเกือบ 400 ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ สถาบันวิจัยพลังงานแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลี มีโครงการใช้ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยคนเหล่านี้

พอตกค่ำ ชีวิตตามชนบทหลายพันแห่งทั่วอินเดียหยุดชะงัก ทำอะไรไม่ได้ เพราะมไ่มีไฟฟ้าใช้ และแสงสว่างจากตะเกียงก็จำกัด เพราชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ยากจน ไม่สามารถใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าดได้นานๆ แต่ตอนนี้วิถีชีวิตแบบนี้กำลังเปลี่ยนไปในหมู่บ้านราว 40 หมู่บ้านที่กำลังมีตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ใช้กัน

ด้วยแสงสว่างจากตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ที่สถาบันวิจัยพลังานทาทาในกรุงนิวเดลีเป็นผู้พัฒนาขึ้นมานี้ หมู่บ้านเหล่านั้นยังมีกิจกรรมต่างๆ ร้านค้ายังเปิดต่อไปได้ แม่บ้านพ่อบ้านยังทำงานต่อไปได้ เด็กๆ ยังทำการบ้าน ดูหนังสือต่อไปได้

ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์นี้ตกดวงละราว 3,000 บาท และยังแพงกว่าที่ชาวบ้านจะซื้อหามาใช้ส่วนตัวได้ จึงใช้วิธีให้เช่าใช้วันละราว 1 บาท 50 สตางค์ ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้ ให้แสงสว่างได้นานคราวละราว 4 ชม. และชาร์จไฟได้ใหม่ที่แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะที่ทั่วโลกมีประชาชนราว 1,500 ล้านคน ไม่มีไฟฟ้าใช้ และราว 1 ใน 4 อยู่ในอินเดียนั้น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสถาบันวิจัยพลังงานทาทากล่าวว่า โครงการนี้มีศักยภาพใหญ่หลวงที่จะเเปรเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้น

ผอ.สถาบันวิจัยพลังงานทาทา และประธานกรรมการระหว่างรัฐบาลด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ แสดงความไม่แน่ใจว่า แม้จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมา มีการติดตั้งข่ายงานจ่ายกระเเสไฟฟ้า แต่เนื่อจากระดับความยากจนที่มีอยู่ ชาวบ้านจะมีรายได้พอที่จะต่อไฟฟ้ามาใช้หรือไม่?

ผอ.สถาบันวิจัยพลังงานทาทากล่าวต่อไปว่า แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้เราสามารถนำแสงสว่างไปยังหมู่บ้านเหล่านั้นได้ด้วยตะเกียง และไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ ทางสถาบันวิจัยทาทาเชื่อว่า นี่เป็นโครงการที่สังคมจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เขากล่าวว่า โครงการที่ทำอยู่ยังเป็นเพียงการเริ่มต้น และจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุน เพื่อให้ออกไปถึงบ้านราว 75 ล้านหลังคาเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในอินเดีย

ผอ.สถาบันวิจัยพลังงานทาทา กล่าวอีกว่า ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยรับมือกับปัญหาสำคัญล่าสุดของโลก คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วย เพราะการใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าดนั้น จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นในอากาศ และจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ เขาเสนอว่าเงินส่วนหนึ่งที่รัฐบาลใช้เป็นทุนช่วยหนุนราคาน้ำมันก๊าด อาจนำมาใช้จัดหาตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหมู่บ้านยากจนได้

สถาบันวิจัยพลังงานทาทาไม่ใช่รายแรกที่ผลิตตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ รัฐบาลอินเดียก็สร้างตะเกียงแบบนี้ แต่ความที่ค่าใช้จ่ายสูง ทำให้คนยากจนไม่สามารถเข้าถึง และวิธีการให้เช่าเป็นรายวัน ตามโครงการของสถาบันวิจัยพลังงานทาทา ทำให้ชาวบ้านเข้าถึงได้

รัฐบาลอินเดียต้องการลดการพึ่งพาอาศัยแหล่งพลังงานที่ใช้กันมาแต่เดิม อย่างถ่านหินและน้ำมัน และมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นการใหญ่

XS
SM
MD
LG