ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายการการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่มีความผิดปกติทางจิต


ผลการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพของเด็กบ่งชี้ว่า ยาที่ใช้กันอยู่แต่เดิม กับเด็กที่มีความผิดปกติทางจิต ที่มีบุคลิกแปลกแยกนั้น ใช้ได้ผลดีเช่นเดียวกับยาใหม่ที่ราคาแพงกว่า และรายงานผลการศึกษาอีกรายหนึ่งพบว่า ชายอายุมากมีความเสี่ยวสูงขึ้น ต่อการที่จะมีลูกที่มีความผิดปกติแบบนี้

คนที่มีความผิดปกติทางจิตที่มีบุคลิกภาพแปลกแยก บางครั้งจะได้ยินเสียงหรือเห็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริง จะคิดว่ามีคนจะมาทำร้าย หวาดกลัว ไม่ยอมคบหาสมาคมกับใคร โรคนี้เป็นความผิดปกติทางสมองที่ร้ายแรง ทำให้ผู้ป่วยพิการทางจิต ความผิดปกตินี้เป็นโรคเรื้อรัง และเกิดกับเด็กชายวัยรุ่น หรืออายุ 20 ปีต้นๆ และกับผู้หญิงในวัย 20-30 ปีขึ้นไป ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า โรคนี้ไม่ค่อยปรากฏในเด็กเล็กๆ แต่ถ้าหากเกิด ก็จะมีผลร้ายแรงกว่าผู้ใหญ่

รับบฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา

XS
SM
MD
LG