ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ดวงตราไปรษณียากร ที่ระลึกงานกีฬาโอลิมปิค


นักสะสมดวงตราไปรษณียากรนิยมสะสมดวงตราไปรษณีย์ ที่เกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิคนั้นมาตั้งแต่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคยุคใหม่ครั้งแรกเมื่อปี พศ.2439 เป็นต้นมา

บริการไปรษณีย์สหรัฐออกดวงตราไปรษณียากร หรือที่นิยมพูดกันว่าแสตมป์ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงกีฬาโอลิมปิค ณ กรุงปักกิ่งในปีนี้ โดยบรรยายภาพเกี่ยวกับนักกีฬาและวัฒนธรรมของจีน ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG