ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความยากจน ทำให้ผู้คนทั่วโลกเสียชีวิต จำนวนมาก


รายงานใหม่ซึ่งองค์การอนามัยโลกเป็นผู้อุปถัมภ์พบว่า ความยากจน และความอยุติธรรมในสังคมทำให้ผู้คนเสียชีวิตอย่างมากมาย รายงานเร่งเร้าให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ให้ช่วยกันออกเงินสนับสนุนการบริบาลสุขภาพทั่วสากล เพื่อทำให้ความเหลื่อมล้ำเหล่านั้นยุติลง

กลุ่มบุคคลผู้มีชื่อเสียง ซึ่งประกอบด้วยผู้กำหนเนโยบาย ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา อดีตประมุขแห่งรัฐ และอดีต รมต.สาธารณะ เป็นผู้สอบสวนหาข้อเท็จจริงเป็นเวลาสามปีในการจัดทำรายงานฉบับนี้

ตามรายงาน คนส่วนมากในโลกมีสุขภาพไม่ดี เพราะนโยบายสังคมที่ไม่ดี ความไม่ยุติธรรมในด้านเศรษฐกิจ และการเมืองที่ไม่ดี

ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London และประธานของคณะกรรมการจัด ทำรายงาน Sir Michael Marmot กล่าวว่าความเหลื่อมล้ำในด้านสุขภาพที่ปรากกให้เห็นนั้นน่าตื่นตะลึงอย่างที่สุด

Sir Michael Marmot กล่าวว่าความแตกต่างด้านช่วงอายุของชีวิตคนระหว่างประเทศต่างๆ นั้น มีจำนวนสูงกว่า 40 ปี อย่างเช่นผู้หญิงในบอสวาน่า จะมีอายุแค่ 43 ปี ในขณะที่ช่วงอายุของชีวิต ผู้หญิงที่ญี่ปุ่นอาจจะสูงถึง 86 ปี และว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสภาพการณ์ทางสังคม ณ ที่ที่คนเราเกิดมา มีชีวิตอยู่ ทำงาน และแก่ตัวลง

Sir Michael Marmot กล่าวด้วยว่า ปัญหาสุขภาพนั้นเกิดเนื่องจากนโยบายทางสังคม ล้มเหลว อย่างเช่นเด็กหญิงได้รับการศึกษาน้อยกว่าเด็กชายในหลายต่อหลายประเทศ และว่าคณะกรรมการจัดเรื่องการให้อำนาจแก่ทั้งชายและหยิงไว้ในอันดับสูงในบรรดาคำแนะนำ เขากล่าวว่าเรื่องที่ว่านี้เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานต่างๆ

รายงานฉบับนั้นยั้งเน้นถึงความสำคัญของการบริบาลสุขภาพเบื้องต้น ในการอุดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน และว่าการป้องกันมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาให้ได้มาก การบำบัดโรคเรื้อรังระยะยาวซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง คระกรรมการยังสนับสนุนให้มีการบริบาลสุขภาพทั่วสากล ซึ่งอาศัยเงินจากระบบการเก็บภาษีทั่วไป

Sir Michael Marmot กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เห็นว่าคนไม่ได้รับการบริบาลสุขภาพ ก็เพราะพวกเขาไม่มีเงินจ่ายให้เพื่อการนั้น


XS
SM
MD
LG