ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย


ผลการสำรวจความคิดเห็นของคนไทย ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันพุธแสดงว่า กว่า 70% ของผู้ตอบคำถาม ไม่เห็นด้วยกับกลยุทธ์ของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย ที่พยายามกดดันเรียกร้องให้นายก รมต.ลาออก ด้วยการเข้ายึดที่ทำการรัฐบาล และบรรดาสื่อมวลชนไทยก็ตำหนิวิธีประท้วงแบบนี้เช่นกัน

อาจารย์ฐิตินันท์ พงศ์สุทธิรักษ์ นักรัฐศาสตร์ของจุฬา กล่าวว่าการใช้วิธีดังกล่าวทำให้กลุ่มพันธมิตรเสี่ยงต่อการสูญเสียความสนับสนุนจากชนชั้นกลาง ซึ่งนับเป็นฐานที่สำคัญ

อ.ฐิตินันท์ กล่าวด้วยว่า ตนไม่คิดว่ากลุ่มพันธมิตรจะประสบความสำเร็จในกรณีนี้ และฝ่ายรัฐบาลเองก็อยู่ในฐานะที่เป็นต่อ ถึงแม้ว่าทางกลุ่มจะหวังว่า จะมีอะไำรบางอย่างเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็ตาม

อ.ฐิตินันท์ พงศ์สุทธิรักษ์ ชี้ด้วยว่าตราบใดที่รัฐบาลใช้ความอดกลั้น และไม่ทำเกินกว่าเหตุ ก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบ ในแง่ของเวลา

ส่วน อ.สมภพ มานะรังสรรค์ นักเศรษศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นกัน บอกว่ารัฐบาลไทยต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง

อ.สมภพให้ความเห็นด้วยว่า ขณะนี้เป็นเวลาที่น่าวิตกสำหรับการเมืองไทย และเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายของประเทศด้วย ดังนั้นหากมีการขบคิดทบทวนสถานการณ์ และหากลไกเพื่อเปลี่ยนให้การที่จะเกิดความรุนแรงให้เป็นวิธีการทางสันติแล้ว ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้

อ.สมภพ มานะรังสรรค์ แนะว่าทางเลือกต่างๆ ของรัฐบาลที่เป็นไปได้นั้น คือการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ หรือนายกรมต. อาจจะลาออก เพื่อให้สภาเลือกผู้นำรัฐบาลคนใหม่เข้ามาแทน

XS
SM
MD
LG