ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐสภาอเมริกันจ้างบริษัทเอกชนเข้าช่วยงานในกองทัพที่อิรัคราว 1 แสนล้านดอลล่าร์


รายงานฉบับใหม่ของ Congressional Budget office ซึ่งเป็นหน่วยงานศึกษาวิเคราะห์ด้านงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐบ่งชี้ว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ใช้เงินถึงราว 1 แสนล้านดอลล่าร์ เพื่อจัดจ้างบริษัทเอกชนให้เข้าไปทำหน้าที่สนับสนุนต่างๆ ในอิรัค ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

เมื่อปีที่แล้ว ในช่วงที่สหรัฐมีกำลังทหารในอิรัคมากที่สุดนั้น จำนวนทหารเหล่านี้มีประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันคน แต่ความจริงแล้วทหารอเมริกันเหล่านี้ ล้วนแต่ได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือในงานหน้าที่ต่างๆ โดยพลเรือน ซึ่งเป็นลูกจ้างพนักงานของบริษัทเอกชน ที่ทำสัญญากับกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพื่อรับหน้าที่ต่างๆ

และบริษัทเอกชนหรือ Contractor เหล่านี้ก็เข้าเสริมหน้าที่ต่างๆ ของกองทัพ นับตั้งแต่การส่งกำลังบำรุง การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงงานในโครงการฟื้นฟูบูรณะต่างๆ ด้วย

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG