ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นานาประเทศเร่งดำเนินการ หยุดการสู้รบระหว่างจอร์เจียและรัสเซีย


การสู้รบระหว่างกำลังทหารของรัสเซียกับของสาธารณรัฐจอร์เจีย ขยายตัวไปยังหลายส่วนของภาคตะวันตกของจอร์เจียในวันจันทร์ ขณะที่นานาประเทศกำลังดำเนินงานเพื่อหยุดยั้งการสู้รบนั้น

การสู้รบเกิดขึ้นหลังจากที่จอร์เจียส่งกำลังทหารเข้าไปในเขตออสเซ็ทเทียใต้เมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อพยายามกลับเข้าควบคุมเมืองทัชคินวาลี เมืองหลักของเขตออสเซ็ทเทียใต้ที่ประกาศแยกตัวจากจอร์เจีย แล้วรัสเซียมีทหารอยู่ในเขตดังกล่าว ตอบโต้ด้วยการส่งกำลังทางทหารและรถถังเข้าไปรุกรบ

เขตออสเซ็ทเทียกับเขตอับกาเซียประกาศแยกตัวจากจอร์เจียเมื่อกว่า 10 ปีมาแล้ว เขตออสเซ็ทเทียใต้ต้องการกลับรวมกับเขตออสเซ็ทเทียเหนือซึ่งถูกแยกจากกันในสมัยอดีตผู้เผด็จการโจเซฟ สตาลิน ของอดีตสหภาพโซเวียต แล้วจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย ส่วนเขตอับกาเซียต้องการเป็นเอกราชไม่ขึ้นกับประเทศใด ยังไม่มีการรับรองการประกาศแยกตัวของเขตทั้งสอง และประธานาธิบดี มิคาอิล ซาคัชวาลี ของจอร์เจียเคยประกาศว่าจะรวมเขตทั้งสองกลับมาอยู่กับจอร์เจีย

มีความตึงเครียดมากขึ้นมาหลายเดือนแล้วขณะที่รัสเซียขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ทางการค้าและทางการเมืองกับเขตทั้งสอง การเคลื่อนไหวทางทหารของทั้ง

จอร์เจียและรัสเซียในบริเวณนั้นยิ่งทำให้ทวีความตึงเครียดขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนไม่เข้าใจว่า เพราะเหตุใด ประธานาธิบดีซาคัชวาลีของจอร์เจียจึงส่งกำลังทหารเข้าไปในเขตออสเซ็ทเทียใต้ในตอนนี้ และเห็นกันว่าเป็นการเล็งการณ์ที่ผิดพลาดร้ายแรงเพราะเป็นการทำให้รัซเซียมีข้ออ้างที่จะส่งกำลังทางทหารเข้าไปรุกรบกับจอร์เจีย ซึ่งรัสเซียกำลังหาข้ออ้างอยู่แล้ว

บรรดาผู้นำชาติตะวันตกทั้งยุโรปและสหรัฐเห็นว่ารัสเซียตอบโต้เกินกว่าเหตุ ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นว่า เป็นการตอบโต้เกินกว่าเหตุผลที่รัสเซียอ้างว่าต้องการรปกป้องพลเมืองของตนในเขตนั้น

พลเมืองในออสเซ็ทเทียใต้ราว 70 % ถือหนังสือเดินทางรัสเซีย และใช้เงินรูเบิลของรัสเซีย เขตดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากรัสเซียเป็นมูลค่าหลายล้านดอลล่าร์

นักวิเคระห์บางคนเห็นว่า การที่รัสเซียตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยกำลังทางทหารนั้น มุ่งที่จะยังความเสียหายแก่ระบอบประชาธิปไตยของจอร์เจีย นอกเหนือไปจากที่อ้างว่าเพื่อคุ้มครองพลเมืองของรัสเซียในเขตนั้น บางคนเห็นว่าการเคลื่อนไหวของรัสเซียนั้น มุ่งที่จะทำลายอิทธิพลของจอร์เจียในเขตออสเซ็ทเทียกับเขตอับกาเซีย เพื่อเป็นการปูทางไว้ในกรณีที่รัสเซียเลือกที่จะผนวกเขตดังกล่าวเสียเอง

XS
SM
MD
LG